İletişim +90 312 284 34 18

Bilge Dergisi 24, 0

₺4.00 ₺2.40
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: Sayı: 24
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1300283X
  • Barkod : 1300283X24
  • Fiziksel Özellikleri : 27,5 x 19,5 cm

  • Ürün Barkodu

Sadık TURAL - Düşünmek, Eleştirmek Eleştirilmek Bir İhtiyaçtır Serap BESİMOĞLU - Kar Tanelerinden Öze Giden Yol MAKALELER Sadık TURAL - Millî Benlik ve Millî Kimlik Bedri ÖZÇELİK - Türk Edebiyatında Nevruz Süleyman KAZMAZ - İki Dünya, İki Medeniyet Önder GÖÇGÜN - Şinasi Özdenoğlu`nun "Çiğiltepe ya da Şehit Reşat Bey Destanı" U.ASANOVA (Çev. Lilia ALKAYA) - Cengiz Aytmatov`un Eserlerinde Kültür Bunalımının Felsefesi Nuşin MUSAVÎ - Yirmibirinci Asırda Azerbaycan Kadını Abdullah TÜYLÜ - Bir Hürriyet ve"Şahsiyet Âbidesi: Hüseyin Câvid.(II) Ayfer YILMAZ - Tarihî Roman Üzerine Rıza GAFFARİ - İran`da Yaşayan İI Masalları BASINDAN Gürbüz AZAK - Dev Uyandı Mümtaz SOYSAL - AB`nin Kürt Kartı KİTAPLAR Rıfat ARAZ - "Şiirimizde Bayrak" Adlı Antolojide Bazı Bediî Tefekkür Unsurları Süleyman KAZMAZ - "İlmek`e Yansıyan Şiir: Halı-Kilim" İdris KARAKUŞ - Türkçe Bilim Dilidir Esin KÂHYA - "Osmanlı Matematik Litaratürü Tarihi" Saadettin GÖMEÇ - Türk Tarihi İçin Önemli Bir Eser Mustafa ŞENEL - "Türk Adının Anlamı" Yahya Kemal TAŞTAN - "Türk Kültüründe Karakeçililer" Ahmet KARTAL - "Cevâhirü`1-Ebrâr" Ayşe ULUSOY - "Sevgi ve Barış" Remzi KILIÇ - Celâl-zâde Mustafa`nın."Selim-nâme" AdIı Eserinde Devlet Felsefesi,Siyaset ve İdare Anlayışı Necati SUNGUR - Tâcî-zâde Cafer Çelebi`nin "Heves-nâme"sinde XV. Yüzyıl.İstanbul`una Ait Folklorik Unsurlar Nezahat ÖZCAN - “İsmail Habip Sevük`ün Açıksöz`deki Yazıları" Tûba IŞINSU - "Sultan II. Osman" Üzerine M. Uğur KILIÇ - “Hamid Sancağı ve Türkiye” Nazir AKALIN - “Şehir ve İnsan” Neval KONUK - Ekrem Hakkı Ayverdi`nin Aziz Anısına Dosay KENJETAY - "İnsan ve Açık Toplum" Alev KÂHYA-BİRGÜL - "Yirminci Yüzyıl Sonunda Azerbaycan ve Türkiye Münasebetleri" Zafer GÖLEN - James William Redhouse ve "Redhouse Sözlüğü" Nail TAN - "Beşinci Milletlerarası Yemek Kongresi" Güllü YOLOĞLU - "Tebriz Halı Mektebi Savaş YAŞA - "Saltanatın Otopsisi" Neval KONUK - "Erken Osmanlı Sanatı-Beyliklerin Mirası" Müberra GÜRGENDERELİ - Hasan Ziyâ`î`nin "Kıssa-i Şeyh Abdürrezzâk" Mesnevîsi Şevkiye KAZAN - "Nevadiru`1-Âsâr" Güzin TURAL - Ali Şîr Nevâyî, "Muhâkemetü`1-lugateyn" Nail TAN - “Osmanlı Çadır Sanatı” Yunus Emre TANSÜ - “Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı” DERGİLER Semiha ÖZEL - "Türk Edebiyatı" M. Fatih KÖKSAL - “Türk Yurdu" Dergisinin Yeni Türk Harfleriyle Yeniden Yayımlanması Üzerine” Ömer ÇAKIR - Zamanın Elinden Tutabilen Bir Dergi: "Türk Kültürü" Şebnem ERCEBECİ - “Motif” Aysen SOYSALDI - "Erdem-Halı Özel Sayısı" İsmet ÇETİN - Bir Dostluk Anısı: "Dr. Himmet Biray Armağanı" Ali YAKICI - Erzurum`dan İki Dergi: Dinen "Yağmur" ile Küllenen "Köz" Sefa YÜCE - "Yenises" Kalmamat KULAMŞAYEV - Türk Dünyası Gençlerinin Dergisi . DERS KİTAPLARI İdris KARAKUŞ - Ders Kitapları ve Sosyalleşme Musa ÇİFTÇİ - Sesli Okuma Sefa YÜCE - "Yazılı Anlatım" - "Sözlü Anlatım" HABERLER Önder GÖÇGÜN - Kırgızistan Notlan Azize AKTAŞ-YASA - Türkistan`da Bir Şölen: "Atatürk 4. Uluslararası Kongresi" Genel Dizin