İletişim +90 312 284 34 18

Bilge Dergisi 12, 0

₺4.00 ₺2.40
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: Sayı: 12
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 1300283X
  • Barkod : 1300283X12
  • Fiziksel Özellikleri : 27,5 x 19,5 cm

  • Ürün Barkodu

Sadık TURAL - Geçmiş’e ve Gelecek’e Sorumluluk MAKALELER Gülzura CUMAKUNOVA - Nooruz Bayramı: Doğa İle İnsanın Bütünlüğünün Simgesi H. Rıdvan ÇONGUR - Hatıralardan Gerçeklere Fahri TEMİZYÜREK - Usûl-i Cedit Hareketi ve Gaspıralı İsmail Bey Ebülfez Kulu AMANOĞLU - Kemalizm ve Azerbaycan’ın Millî Kültürü Mustafa TURAN - Atatürk, Kültür ve Çağdaşlaşma Soyalp TAMÇELİK - Dünya ve Türkiye Anayasalarında Din ve Lâiklik KİTAPLAR Feyyaz SAĞLAM - “Batı Trakya Türklerinin Bibliyografyası” Üzerine Nevin KORUCUOĞLU - “Kastamonu’da İlk Kadın Mitingi” Reşide GÜRSES - “Türk Dünyası, Nüfus, Sosyal Yapı, Dil, Edebiyat” Nâzım POLAT - “Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi” İsmet ÇETİN - “Bir Kitap-Bir Teklif” Bircan ŞİMŞEK - “Stresle Başa Çıkma” Şebnem ERCEBECİ - “Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi” Süleyman KAZMAZ - “Tarihte Âdil Türk İdaresi” Yıldıray ÖZBEK - “Aslanapa Armağanı” Güçmurat SULTANMURADOV - “Geçmişin Yankısı” Selahattin BEKKİ - Dr. Cevat Hey’et’in “Edebiyatşinaslık” Adlı Kitabı Üzerine Bayram KAÇMAZOĞLU - “Türk Fikir Tarihinde Modernleşme, Milliyetçilik ve Türk Ocakları” Dursun AYAN - “Osmanlı Ülkesinde Hristiyan Türkler” Zehra PİROĞLU - “Eyyûb Peygamber Kıssası” Erol BARIN - Göroğlu ÇOCUK KİTAPLARI Hayrettin PARLAKYILDIZ - Ülkücü Ali DERS KİTAPLARI İdris KARAKUŞ - Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Ders Kitapları Açısından Yeniden Yapılandırılması Songül BOYBEYİ - “Felsefe 1-2 Ders Kitabı” DERGİLER Ramazan UYKUR - Bir Dokuma Dergisi: Arış Azize YASA - “Sanatsal Mozaik” Ayşegül CELEPOĞLU - “Bilig” YAYINLANMAMIŞ TEZLER Reşide GÜRSES - “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Müfredat Programları ve Ders Kitapları, Ana Dili Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme HABERLER Tayyar AKSOY - Sadık Tural’a Onur Üyeliği Beratı