İletişim +90 312 284 34 18

Erdem Dergisi 27 Aydın Sayılı Özel Sayısı - III, 1996

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 1996
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IX. Cilt, Sayı: 27
  • Dil :
  • ISBN : 1010867X
  • Barkod : 1010867X27
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

MAKALELER ENVER KONUKÇU: - Ord. Prof Dr. Aydın Sayılı ve Tarih AYDIN SAYILI: - Bilim, Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe NAKIŞ AKGÜL (KARAMAĞARALI): - Some Cosmic Motifs and Elements in Seljuk and Ottoman Architecture BELKIS ALTUNİŞ-GÜRSOY: - Âmedî Galib Efendi Sefaretnâmesi EGEN ATAGARRIEV: - Selçuklular ve Ataları TUNCER BAYKARA: - Türk Kültüründe İklim GÖNÜL CANTAY: - Sivas I. İzzettin Keykâvus Darüşşifası SALIM CÖHCE: - Gaznelilerden Önce Hindistan`da Türk Varlığı RASİM EFENDİ: - Kafkasya Türklerinde El Sanatları RASİM EFENDİ: - Decorative-Applied Arts NURANIYE H. EKREM: - Çin Kaynaklarına Göre Milattan Önceki Türklerin Yurdu İNCİ ENGÜNÜN: - Edebiyatımızda Rus Tipleri HARS FEDAİ: - Kıbrıslı Aşık Kenzi`nin Başka Destanları GEZA FEHER: - Hungary Relations with the Ottoman Empire REŞAT GENÇ: - Türk İnanışları ile Millî Geleneklerinde Renkler ve Sarı-Kırmızı-Yeşil BAYBARS GÜLENSOY: - Kaya-Duvar Resimleri, Fresk ve Balballarda Eski Türk Tipi Figürleri TUNCER GÜLENSOY: - The Value of "Altan Tobcı" in Regards of the History of Turkish Language MUSTAFA KALKAN: - Bozkır Kültüründe At ve Prjevalskiy Atının Bu Kültüre Kazandırdığı Dinamizm İDRİS KARAKUŞ: - Türkçe Ad Bilim (Onomastik)`de Hayvan Adları BEYHAN KARAMAĞARALI: - Türk Kültüründe Sanatkar Üzerine NURCAN KOÇAK: - Ana-Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Alanında Gönüllü Kuruluşların Çalışmaları ENVER KONUKÇU: - XIII.-XVI. Yüzyıllarda Hindistan`da Türk Kurucular ve Hanedanlar MEŞEDİ HANIM NİMET: - Azerbaycan`da 17. Yüzyıl Sonrası ve 20. Yüzyıl Öncesinde Nakşibendiyye Cemiyetleri Merkezleri EMİNE GÜRSOY-NASKALİ: - Türkçe ve Türkçenin Heceleri İLBER ORTAYLI: - Osmanlı Devletinde Lâiklik ve Hukukun Romanizasyonu F.A. SHAMSI: - Whitead`s Method of Extensive Abstraction AYSEN SOYSALDI-YAHŞİ YAZICIOĞLU: - Kurtbağrı Bitkisi Yapraklarının Boyama Özelliği Üzerine bir Araştırma SADIK TURAL: - Estetik Duyarlılık Konusunda Kavramlaştırma Denemesi KAYA TÜRKAY: - Ali Şir Nevayi`nin Tuyuğları MÜBAHAT TÜRKER-KÜYEL: - Ibn-ı Sina`nın Felsefesi ve Ahlak Anlayışı ABDÜLKADİR YUVALI: - Moğol Harekatının Anadolu`nun Demogratif ve Dini Yapısı Üzerine Etkileri YAYIN TANITMALARI İBRAHİM BAŞTUĞ: - Erdem 21, Hoca Ahmed Yesevi Özel Sayısı ALEV BİRGÜL: - Erdem 22, Hoşgörü Özel Sayısı I ALEV BİRGÜL: - Erdem 23, Hoşgörü Özel Sayısı II AZİZE AKTAŞ-YASA: - Erdem 24, Hoşgörü Özel Sayısı III EDİT TASNADİ: - Anadolu 1913 ALİM YANIK: - Erdem Dergisi ve Erdem Sayılı