İletişim +90 312 284 34 18

Erdem Dergisi 26 Aydın Sayılı Özel Sayısı - II, 1996

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 1996
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IX.Cilt, Sayı: 26
  • Dil :
  • ISBN : 1010867X
  • Barkod : 1010867X26
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

MAKALELER MEHMET CEMİL UĞURLU: - Büyük Bir Bilim Tarihçisi Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı (1913-1993) N. AKMAL AYYUBİ: - Turkish Contributions to Islamic Geography ÖRCÜN BARIŞTA: - Burdur Çeltikçi Arvallı`dan Damat Giyimi GÖNÜL CANTAY: - Bursä da Osmanlıların İlk Tıp Kuruluşu DANUTA CHMİELOWSKA: - Nâbî, Vehbî ve Vâsıf`ın Eserlerinde Türk Kadını MÜJGÄN CUNBUR: - Selçuklu Dönemi Kadın Hayratı MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ: - Atatürk ve Türkiye`de Arkeoloji HANS DAlBER: - Abü`l-Farağ İbn at-Tayyib "On Plants" HAMİT DİKMEN: - Elmalılı Şeyh Yusuf Ümmî Sinan Efendi TAYYİP DUMAN-H.HÜSEYİN DİLAVER: - İstanbul`da Açılan İlk Darülmuallimîn İSMAİL E. ERÜNSAL: - Fatih Camii Kütüphanesine Ait En Eski Müze Kataloğu GEZA FEHER: - Ottoman Remains and Treasures iıı Hungary GEZA FEHER: - Macaristan`daki Osmanlı Kalıntıları (çev: Şebnem Ercebeci) TUNCER GÜLENSOY: - Türk Dünyası ve Anadolu`da Ortak Yer Adları A.M. KHAN: - AI-Umawî al-Andalusi and his Contribution to Arithmetic M.S. KHAN: - Science and Technology in Early Medieval India DAVID A. KING: - The Monumental Syrian Astrolabe in the Maritime Museum, Istanbul ERCÜMENT KURAN: - Fransız İnkılâbı`nın Türk Düşünürlerine Etkisi, 1789-1922 J.D. NORTH: - Mithras and the Bull BORIS ROSENFELD: - The History of the Seven-Day Week H.M. SAID: - The History of the Islaınic Calendar in the Light of Hijra A.S. SAIDAN: - Al-Bîrûni on Trigonometry A.S. SAIDAN: - Beyrünî`nin Trigonometrisi (çev: Melek Dosay) ALİ SEVİM: - Nâvekiyye Türkmenleri Sorunu MÜBAHAT TÜRKER-KÜYEL: - Kutadgu Bilig`de Toplumdan Kaçış ve Topluma Dönüş Fikri BARBARA K. WALKER : - Behlül Dane: Child`s Play, Saint`s Way WARREN S. WALKER: - The Innocent Maligned Female in Turkish Oral Narrative YAYIN TANITIMI: MERTOL TULUM: - Elvan Çelebi`nin Menakıbu`l Kudsiyye Adlı Eserinin İkinci Baskısı Münasebetiyle II