İletişim +90 312 284 34 18

Erdem Dergisi 25 Aydın Sayılı Özel Sayısı - I, 1996

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 1996
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IX. Cilt, Sayı: 25
  • Dil :
  • ISBN : 1010867X
  • Barkod : 1010867X25
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

SADIK K. TURAL: - Takdim MAKALELER FEYZİ HALICI: - Ağıt MÜBAHAT TÜRKER-KÜYEL: - Aydın Sayılı`nın Hayat Hikayesi, Eserlerinin Değerlendirilmesi ve Listesi MÜBAHAT TÜRKER-KÜYEL: - Brief Biography and Account Concerning the Scientific Activity of Professor Aydın Sayıli and the Lists of his Publications AYDIN SAYILI: - Atatürk`le Bir Sınav Anısı RECEP BİLGİNER: - Yaşlı Bir Bedende Genç Bir Kafa AYDIN SAYILI: - George Sarton and the History of Science AYDIN SAYILI: - George Sarcon ve Bilim Tarihi (Çev: Melek Dosay-Recep Duran) OKTAY ASLANAPA: - İslâm İlminin Avrupaya Etkileri N.A. BALOCH: - The Great Turk Genius Amir Khusraw and his Accomplishments in Music REMZİ DEMİR: - İsmail Gelenbevi`nin Üçgenlerin Kenarları Adli Risalesi ABDURRAHMAN GÜZEL: - Bemerkungen zur Tiukisch-Mystischen Literatur JÄNOS HARMATTA: - Turk and Avar Runic Inscriptions on Metal Belt-Plates EKMELEDDİN İHSANOĞLU: - Osmanli Türkiyesinde Kültür ve Bilim Hayatında Tüzel Kişiliğin Gelişmesi ve Teşkilatlanmanın Başlaması ESİN KAHYA: - Onbeşinci Yüzyılda Yaşamış Hekimlerimizden Hekimbaşı Ahi Çelebi SHIGERU NAKAYAMA: - Personal Recollection ÜLKER ÖKTEM: - Mestcizâde`nin "Hilafiyyât"ı SEVİM TEKELİ: - Büyük Selçuklu İmparatorluğunun Uygarlığa Katkıları ARSLAN TERZİOĞLU: - İbn Sinâ (Avicenna) in the Light of Recene Researches İLTER UZEL: - Galen ve Deneysel Tıp HÜSEYİN G. YURDAYDIN: - Importance of the Malazgirt Victory for the İslamic Countries