İletişim +90 312 284 34 18

Cem Sultan, 1991

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: Ahmet Turan OFLAOĞLU
  • Basım Yılı: 1991
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751603145
  • Barkod : 9751603145
  • Fiziksel Özellikleri : 23,5 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu

Önsöz

BİRİNCİ BÖLUM CEM SULTANIN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ
I. Hayatı
II. Edebi Kişiliği
III. Eserleri

İKİNCİ BÖLÜM CEMŞİD Ü HURŞİD`İN TANITILMASI
I. Eserin Yazma Nüshaları
II. Konunun Kaynağı
III. Cemşid ü Hurşid Mesnevisini Yazan Başka Şairler

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM CEMŞİD Ü HURŞİD`İN İNCELENMESİ
A. Cemşid ü Hurşid`in İç Yapısı
I. Olayın Özeti
II. Kişiler
III. Motifler ve Başka Masal Unsurlar
IV. Tahkiye Özellikleri
V. Duygu ve Hayal Unsurları
VI. Din ve Ahläki Düşünceler
VII. Toplum Yaşayışı ile İlgili Konular

B. CEMŞİD Ü HURŞİD`İN DIŞ YAPISI
I. Nazım Biçimi
II. Vezin ve Kafiye
III. Söz Sanatları, Edebi Sanatlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
I. Metin Kuruluşu ile llgili Açıklamalar
II. Metnin Bölüm Başlıkları

Metin
Kaynakça
Tıpkı basımlar