İletişim +90 312 284 34 18

Latifi Tezkiretü’ş-şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ, 2000

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751613418
  • Barkod : 9751613418
  • Fiziksel Özellikleri : 23,5 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu

Önsöz
GİRİŞ
Latifî`ye Gelinceye Kadar Türk Tezkireciliği

BİRİNCİ BÖLÜM
LATÎFÎ`NİN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ, ESERLERİ
Hayatı
Edebî Kişiliği
Eserleri

İKİNCİ BÖLÜM
TEZKİRETÜ`S-ŞU`ARÂ VE TABSIRATÜ`N-NUZAMÂ`NIN TANITILMASI
Tezkire`nin Edebiyat Tarihi Açısından Önemi, Tezkireler
Arasındaki Yer
Tezkiretü`ş Şu`arâ`nın Özellikleri
Tezkire`nin Kaynakları
Tezkire Nüshalarının Tanıtılması, Değerlendirilmesi ve Şecere

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
METİN VE NÜSHA FARKLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Metin
Nüsha Farkları
Sözlük
Özel Adlar Dizini
Bibliyografya
Tıpkı basımlar

TABLOLAR