İletişim +90 312 284 34 18

Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ`sı, 1994

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
  • Basım Yılı: 1994
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751606047
  • Barkod : 9751606047
  • Fiziksel Özellikleri : 23,5 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
BİBLİYOGRAFYA
KISALTMALAR
TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ
GİRİŞ
RAMÎZ`ÎN HAYATI, ŞAHSİYETİ

RÂMİZ`İN ESERLERİ
- Zübdetü`l-Vâkı`ât
- Zahîr-i Hukkâm
- Hadîkatü`l-Vüzerâ` Zeyli
- Devhatü`l-Meşâyih Zeyli
- Hamîletü`l-Kübrâ Zeyli
- Keşfü`z-Zunün Zeyli
- Ramiz`in şiirleri
- Adâb-ı Zurafa

TÜRK EDEBİYATINDA ŞUARÂ TEZKİRELERİ
ÂDÂB-I ZURAFÂ NÜSHALARINA GÖRE ŞÂİRLER LİSTESİ
ÂDÂB-I ZURAFÂ`NIN TENKÎDLÎ METNİ
İNDEKS
SÖZLÜK