İletişim +90 312 284 34 18

Kültür Hayatımızda Yerel Dergiler ve Yerel Dergi Yayımcılığı Bilgi Şöleni, 2002

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 2002
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751616239
  • Barkod : 9751616239
  • Fiziksel Özellikleri : 24 x16 cm

  • Ürün Barkodu


AÇIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Taciser ONUK
AÇIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Sadık TURAL
AÇIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK
AÇIŞ KONUŞMASI
Bolu Valisi Mehmet Ali TÜRKER
AÇIŞ KONUŞMASI

BİLDİRİLER

Prof Dr. Nâzım H. POLAT
TÜRKİYE`DE YEREL BASININ GELİŞİMİNE KISA BİR BAKIŞ
Ahmet OTMAN
DERGİLERİN ÖNEMİ
Âlim GERÇEL
SOSYAL VE KÜLTÜREL BAKIMDAN MAHALLÎ DERGİLER
Reşat ERGUVAN
YEREL DERGİLERİN ÇIKARILMASINI SAĞLAYAN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKENLER VE ZORUNLULUKLAR
Erdoğan ERDEM
YEREL DERGİLERİN KÜLTÜR YAŞAMIMIZDAKİ YERİ VE İŞLEVİ
Prof. Dr. Mümin KÖKSOY
YEREL BİLİM DERGİLERİ VE DİZİNLEME
A. Ziya ÖĞÜTCEN
NEDEN YEREL DERGİ?
Yard. Doç. Dr. Zeki GÜREL
MİLLİ KÜLTÜRÜ ULUSLARARASI DÜZEYE TAŞIMA SÜRECİNDE YEREL DERGİLERİN ROLÜ VE MESELELERİ BOLU BİLİM, KÜLTÜR, SANAT DERGİSİ ÖRNEĞi
Dr. Dursun AYAN
YEREL BİLGİNİN KAYNAĞI, SINIRLARI VE DİĞER DİSİPLİNLERLE İLİŞKİSİ
Nazım PAYAM
YEREL DERGİLERİN ÇOK ENGELLİ MÜŞTEREKLERİ VE ÖNERİLER
Hakan ADANIR
YEREL DERGİCİLİK
Erdoğan ASLIYÜCE
YEREL DERGİLERİN MESELELERİ
Dr. Hüseyin AĞCA
ULUSAL YEREL TELEVİZYON KANALLARININ YAYGINLAŞMASINDAN SONRA GÖRÜNTÜLÜ YAYINLAR İLE YEREL DERGİCİLİĞİN İLİŞKİLERİ
Mehmet TEKİN
DERGİLERİN FİKİR HAYATIMIZDAKİ ROLÜ VE "GÜNEYDE KÜLTÜR" ÖRNEĞİ
Nezaket ÖZDEMİR
BURSA DEFTERİ DERGİSİ`NİN BURSA KÜLTÜR HAYATINDAKİ YERİ VE İŞLEVİ
Suat AYAN
MERZİFON ÖRNEĞİNDEN YOLA ÇIKARAK YEREL DERGİLERİN DOĞUŞUNA SEBEP OLAN SOSYAL KÜLTÜREL ETKENLER ve YEREL DERGİLERİN SİYASETLE OLAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
TARTIŞMALAR
Halil ZOR
EKONOMİK GÜÇLÜKLER, YEREL DERGİLERİN TEKNOLOJİK İMKANLARI VE SORUNLARI
Ali Rıza TIĞ
YEREL DERGİLERİN HER TÜRLÜ SORUNUNU TÜRK DERGİCİLER BİRLİĞİNİ KURARAK AŞABİLİRİZ
Zaim GÖK
TÜRK DERGİLER BİRLİĞİ`NİN KURULMASI DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE
Mine BAHÇECİ
EKONOMİK GÜÇLÜKLER, YAYIN İLKELERİ, BASIM, DAĞITIM ve ULAŞIM TEKNOLOJİSİ
Sedat GÜN
MATBAACILIĞIN SORUNLARI
Feyzi HALICI
ÇAĞRTNYN YAŞAM ÖYKÜSÜ
Çiğdem SEZER
KENT VE BÖLGE KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA KIYI DERGİSİNİN İŞLEVİ
Nevzat TÜRKTEN
İLKELİ DERGİCİLİK VE ERCİYES DERGİSİ
Mustafa Nadir ONAY
MİLLİ KÜLTÜRE VE AKADEMİK ÇALIŞMALARA YEREL BİR KATKI, BİR KASABA DERGİSİ: YATAĞAN DERGİSİ
Cezmi YURTSEVER
KUVAYI MİLLİYE DERGİSİ: KÜLLENEN MİLLİ AMAÇLARI UYANDIRMA GİRİŞİMİ
Ahmet GÜNDOĞDU
YEREL DERGİLERİN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ, SORUNLARININ BELİRLENMESİ VE ÇÖZÜM YOLLARI KONUSUNDA KUVAYI MİLLİYE DERGİSİNİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ
Yard. Doç. Dr. M. Sani ADIGÜZEL
İSMİYLE MÜSEMMÂ BİR DERGİ: REDİF
Özlem AĞIRGAN
Mehmet AĞIRGAN
YEREL DERGİLERİN KÜLTÜR HAYATIMIZDAKİ YERİ VE İŞLEVİ AÇISINDAN "OZAN AĞACF` DERGİSİNİN OLUŞUMU VE KÜLTÜREL YAŞAMA KATKILARI
Ayhan TUNCA
TEKNOLOJİK OLANAKSIZLIKLAR VE EKONOMİK GÜÇLÜKLER ORTAMINDA VE "YÖRE" DERGİSİ
Melih ELAL
BURSA`DA YAYIMLANAN İLK DERGİ: NİLÜFER
Osman BAŞ
DERGİLERİN TAŞIDIĞI İLKELER
Songül BOYBEYİ

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ`NİN SÜRELİ YAYINLARI
TARTIŞMALAR

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ KONUŞMALARI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANI PROF. DR. TACİSER
ONUK`UN KAPANIŞ KONUŞMASI

PROF. DR. MÜMİN KÖKSOY`UN DEĞERLENDİRME KONUŞMASI

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRÜ AYDIN
SEZGİN`İN DEĞERLENDİRME KONUŞMASI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANI PROF. DR. SADIK TURAL`IN DEĞERLENDİRME VE
KAPANIŞ KONUŞMASI

DEVLET BAKANI SN. DR. REŞAT DOĞRU`NUN KAPANIŞ
KONUŞMALARI

BİLGİ ŞÖLENİ ORTAK BİLDİRİSİ
BASINDAN YANSIMALAR