İletişim +90 312 284 34 18

Uluslararası IV. Türk Kültürü Kongresi Bildirileri , 2000

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV. Cilt
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751614465
  • Barkod : 9751614465
  • Fiziksel Özellikleri : 16,5x24x3,5 cm

  • Ürün Barkodu

SADIK TURAL - Türk Kültürünü Arayan Kongrelerden Biri
REZEDA N. AHMATVALİEVA - Ural-Altay Etnokültür Süreci İçinde Kestım Köyü Fenomeni
VİLDAN AKAN - Üniversite Gençlik Kültürü
ABDILDACAN AKMATALİYEV - "Manas" Destanında Kurt Kavramı
AMANTUR AKMATALIYEV - Kırgızistan`da At Biniciliği ve Kuş Yetiştirme Sanatı
ADHAMBEK ALİMBEKOV - Özbek Düğün Merasimleri ve Onun Edebiyatta Yansıması
EBÜLFEZ KULU AMANOĞLU - Nahçıvan`da Eski Türk İnançlarının İzleri (Ağaç Kültü)
GÖKTAN AY - Millî Kültür-Evrensel Kültür Ekseninde Türk Kültürünü Bir Bütünlük İçinde Nasıl Değerlendirebiliriz?
ORAZPOLAT EKE BAHARLI - Türk-mü? Türi-mi? Tyurk-mu? (Türk Halklarının Tarihine Bir Bakış)
ORAZPOLAT EKE BAHARLI - Türkmenlerin Tarihine Ait Bazı Tarihî Kaynaklar
MARIA BÂTCÂ - Romanya Dobruca`da Yaşayan Türk Tatar Toplumunda Sünnet Töreni
ESRA BURCU - Bir Altkültür Grubu Olarak Çırak ve Kalfa Gençliğin Kullandığı Dilin Özellikleri: Ankara Örneği
MEMETKUL CORAYEV - Özbeklerin Rüzgâr İle İlgili Mitolojik Tasavvurları "Haydar Kültü"
MÜJGÂN CUNBUR - Letâ`if-i Esnâf
NİLGÜN ÇELEBİ - Sosyoloji ve Kültür
ALİ ABBAS ÇINAR - Türk Dünyası Destanlarında At-Yiğit veya At İnsan Birlikteliği
MEHMET DEMİRCİ - Günümüzde Tasavvuf Kültürü
T.S. ELİYEVA - Kızılderili ve Türk Efsanelerinde Kurt Totemi
ALİ ERKUL - Bir Alt Kültür Grubu Olarak Poşalar
SERKİNA GALİNA - Geçiş Ritüellerindeki Benzerlikler
ÖNDER GÖÇGÜN - Atatürk ve Türk Kültürü
İSMAİL MUHTAROĞLU HACIYE - Nahçıvan`da Eshabü`I-Kehf Abidesi ve Ona Bağlı Halk İnançları
ZEKİ HAFIZOĞULLARI - Bir Kültür Ürünü Olarak Hukuk Düzeni
BAYMIRZA HAYİT - Wilhelm Bartold`un Türkistan Kültür Hayatı Tarihi" Konulu Eseri ve Onun Türk Kültürü Araştırmalarındaki Ehemmiyeti
ŞAKİR İBRAYEV - Dede Korkut Şamandır
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ - Sümer Dini ve Efsanelerinden Tek Tanrılı Dinler ve Din Kitaplarına Gelen Etkiler
MUSTAFA İSEN - Divan Baskılarına Göre Son Dönem Kültür Merkezlerimiz
TAHİR KAHHAR - Türkistan Matbuatında Türkiye (1900-1920)
YAŞAR KALAFAT - Türk Halk İnançlarında "Kara"
LEZİZ KAYUMOV - Hamza ve İstiklâl
SÜLEYMAN KAZMAZ - Türk Medeniyetinin Bütünlüğü ve Geleceği
İRİSTAY KUÇKARTAY - Özbeklerde Hitap Sözleri ve Hitap Kültürü
İMEL MALDIBAYEV - Kırgız Halkının Kültürel Menşei
SULTAN MAMBETKALİYEV - Şamanizm ve Çocuk Folklorü
SATIBALDI MAMITOV - Kırgızlarda Şamanizmin İzleri
MARIYA MARUNEVİÇ - Gagauzların Bugünkü Kültürünün Durumu
HATİP MİNNİGULOV - Tatarlarda İslam Dini
TÖRE MİRZAYEV - Özbek Folklorunda Leper ve Onun Temel Özellikleri
NASRULLAH MÜBEŞŞİR EL-TIRAZİ - Türklerin Fars Dili ve Edebiyatına Hizmetleri
BEKİR NEBİYEV - Sanatın Çeşitli Alanları Üzerine Rusça ve Azeri Türkçesinde Yazılmış Kavram ve Terim Sözlükleri
KAMİL VELİ NERİMANOĞLU - Azerbaycan Kültürünün Ana Hatları
AHDULMALİK NİSANBAYEV - Kazak Millî Dünya Görüşü
UMARALI NORMATOV - Özbek Tarihî Romanlarında Geçmiş Öğütleri
ÖCAL OĞUZ - Başkurt Geleneksel Şölenlerine Genel Bir Bakış ve Habantoy
FAHRETTİN OLGUNER - İslam Medeniyeti İçinde Türk Kültür ve Medeniyetinin Yeri
İSMAİL PARLATIR - Türkiye Türkçesinin Tarihî Sözlükleri
FEYYAZ SAĞLAM - Avustralya Batı Trakya Türk Toplumu Kültürüne Bir Bakış
A. M. SÖLÖYMANOV - Epos ve Âdet
MEHMET ŞEKER - Ahilik ve Kültür Tarihimizdeki Yeri
AĞAYAR MEHMETOĞLU ŞÜKÜROV - Türk Mitolojisi
EDİT TASNADİ - Tarih Boyunca Türk Kültüründe Macar Simalar
ERSOY TAŞDEMİRCİ - Atatürk`ün Kültür Politikası
SVETLANA TCHERVONNAYA - The Tatar Culture in the Crimea Yesterday, Today, Tomorrow (Cultural Aspects of Integration of the Crimean Tatar People on the Motherland)
BİLAL LAYPAN ULU - Kuzey Kafkas Karaçay Türklerinin Kültürü Bağımsızlık Yolunun Temeli
ŞAİRE USAMANOVA - Özbek ve Türk Dillerinde Kelime Grubuna Eşit Deyimlerin Yapı Özellikleri
C.N. YABEŞTAEV N.A. TADİNA - Altay Aile ve Toplumunda Akraba İlişkileri İle İnsanlar Arası İletişimin Özellikleri
GÜLLÜ YOLOĞLU - Türklerde Merasimler
ABDULKADİR YUVALI - Türk Dünyası Kültür ve Düşünce Hayatında Yeni Bir Dönem: Türk Rönesansı
ULUSLARARASI DÖRDÜNCÜ TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ
THE FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS OF TURKISH CULTURE OF COMMON REPORT