İletişim +90 312 284 34 18

Uluslararası IV. Türk Kültürü Kongresi Bildirileri , 1999

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: III. Cilt
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751614457
  • Barkod : 9751614457
  • Fiziksel Özellikleri : 24 x 16 cm

  • Ürün Barkodu

SADIK TURAL - Türk Kültürünü Arayan Kongrelerden Biri
ACIYEV ABDULHAKİM - Büyük İstidatlar Arseniy ve Andrey Tarkovskiyler ve Onların Kumuk-Türk Uruğu
GÜLNAZ ABDULLAZADE - Üzeyir Hacıbeyov ve Türk Dünyası
AYTEN ALTINTAŞ - Osmanlı Geleneğinde Gülhâne ve Gülhâne Günü
GÜLAY ARIKAN - Osmanlı İmparatorluğu`nda II. Meşrutiyet Dönemi Sosyo-Kültürel Yapısında Kadın
TUDORA ARNAUT - Gagauzlar`da Halk Hekimliği
HALİL ATILGAN - Çukurova`da Bozlak Çeşitleri ve Ezgi Yapıları
CEMAL AVCI - Yusuf Akçura Hayatı, Eserleri ve Etkileri
DURSUN AYAN - Kültürel Geçişlilikte Polo/Çevgân Oyunu
RÂMİ AYAS - İki Hedef Bağlamında Zihin Hayatımız
ALİ HAYDAR BAYAT - Kanûnî`nin Tertip Ettiği Şenliklerden 1539 Sûr-i Hümâyîmu
ERCÜMEND BERKER - Türk Musikisi`nde Evrensele Doğru
HİKMET YILDIRIM CELKAN - I. Meşrutiyet Döneminde Modern Bir Eğitimci: Münif Paşa
ÇETİN CUMAGULOV - Kırgızistan`ın Eski Yazılı Anıtları, Genel Türk Tarihinin, Kültürünün Aynasıdır
ÖMER ÇAKIR - Kültürümüzde Radyo Oyununun Yeri ve Önemi
RENGİN DRAMUR - Osmanlı Devleti`nde Çiçek Aşısı Uygulaması
AYŞEGÜL DEMİRHAN ERDEMİR - Büyük Tıp Tarihçisi ve Deontolog Prof. Dr. Bedi. N. Şehsuvaroğlu`nun Türk Kültür Tarihindeki Yeri ve Önemi
DİMİTRİ GAGAUZ - Gagauz Türklerinin Halk Müziği
NECATİ GEDİKLİ - Geleneksel Musikilerimizde Kuram-Edim İlişkisinde Karşılaşılan Sorunlar ve Grafik Notalama
İRFAN GÜRDAL - Anadolu Türk Halk Müziğinde Kıpçak İzleri
ÖZBAY GÜVEN - Osmanlılarda Okçuluğun Kurumlaşma Parametreleri
NAİLE HACIYEVA - Nasıreddin Rabguzi`nin Kısasu`I-Enbiya`sında Türk-İslâm Kültürü Açısından Dinî ve Dünyevî Bakışlar
TÜLİN İÇLİ- ASLIHAN ÖĞÜN - Türkiye`nin Sosyo-Kültürel Yapısında Aile, Evlilik ve Kadın Suçluluğu: Fail Mağdur İlişkisi
ABDUL NASSER KAADAN - The Ottoman Medical School of Damascus and Its Role in Teaching Medicine in Syria
ESİN KAHYA - Onsekizinci Yüzyılda Yetişmiş Bilim Adamlarımızdan Levhizade
BOLAT KARAKULOV - Türk Halklarının Geleneksel Musikisi ve Nota Yazısı
NEVİN KORUCUOĞLU - Tarihçesiyle Türk Kadını
ANARKAN NADİROVA - Günümüzde Bitkilerle Tedavi ve Tibet, Kırgızistan Hekimliğinin Esasları
HASAN ORAZAYEV - Dağıstan`da Türk El Yazmaları Kültürü (XVI.yy.`dan XX.yy. Başına)
MEHMET ÖZBEK - Türk Müziğinde Makam Kavramı ve Halk Makamları
GÜNDEGÜL PARLAR - Servet-i Fünun`da Sanat Yazıları
ALEKSEY İGOREVİÇ PYLEV - Hoca Ahmed Yesevî`nin Dünya Görüşü Kaynakları Üzerine
SÜLEYMAN ŞENEL - Azerbaycan`da Meyhana
ARSLAN TERZİOĞLU - Son Bilimsel Araştırmaların Işığında Al Birûnî ve Tıp ile Eczacılığa Katkıları
BAYRAM BİLGE TOKEL - Müziğimiz, Aydınlar ve Devlet
MÜBAHAT TÜRKER-KÜYEL - Yesevî`den Hasan Dede`ye "Gönül Erleri"nin Öncelleri Var mıdır?
ALİ UÇAN - Geçmişten Günümüze-Günümüzden Geleceğe Türk Müzik Kültürü
ŞAFAK URAL - Türkler`de Felsefe Var mıydı?
FATMAHANIM VELİYEVA - Kitab-ı Dede Korkut`ta Kadın Dünyası

RESİMLER