İletişim +90 312 284 34 18

Dede Korkut Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, 2000

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751612705
  • Barkod : 9789751612700
  • Fiziksel Özellikleri : 23,5 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu

AÇIŞ KONUŞMALARI

- CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN SÜLEYMAN DEMİREL`İN AÇIŞ KONUŞMASI
- DEVLET BAKANI, BAŞBAKAN YARDIMCISI DR. DEVLET BAHÇELİ`NİN AÇIŞ KONUŞMASI
- ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANI SAYIN PROF. DR SADIK TURAL`IN AÇIŞ KONUŞMASI
- ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANI SAYIN PROF. DR SADIK TURAL`IN ŞEREF ÜYELERİNE BERAT TAKDİM TÖRENİ KONUŞMASI

BİLDİRİLER

ŞELÂLE AHMEDOVA
- İlmî Araştırma ve Toplantılarda "Kitab-ı Dede Korkut"
ŞERİF AKTAŞ
- Dede Korkut Hikâyelerinin Edebî Değeri ve Çağdaş Yorumu Üzerine
ALİ BERAT ALPTEKİN
- Bamsı Beyrek Hikâyesinin Motif Yapısı
ANNAGURBAN AŞIROV
- Türkmen Nüshasının Değeri
GANDIM BALLIYEV
- "Gorkut Ata - Ruhu Ata"
FUZÛLÎ BAYAT
- Dede Korkut Kitabı`nda Devletçilik
MÜJGÂN CUNBUR
- Dede Korkut Oğuz-Nâmeleri`nde İslâmî Unsurlar
ALİ ABBAS ÇINAR
- Dede Korkut Destanında At ve At Kültürü
ALİ DUYMAZ
- Dede Korkut Kitabında Alpların Eğitim ve Geçiş Törenleri
METİN EKİCİ
- Dede Korkut Kitabında Kadın Tipleri
ÜLKÜ ELİUZ
- Dede Korkut Hikâyelerİnde Tipler
AHMET BİCAN ERCİLASUN
- Dede Korkutdaki Olayların Zamanı
GURBANDURDI GELDİYEV
- Korkut Atanın Türkmen İkbâli
REŞAT GENÇ
- Kültür Tarihimizde Destanların Yeri ve Dede Korkuttaki Olayların Zamanı Üzerine
GURBANGÜL GUZIÇIYEVA
- Gorkut Ata Kitabı ve Türkmen Destanları
ÖNDER GÖÇGÜN
- Ziya Gökalp`e Göre; Korkut Ata`nın Kimliği İle Korkut Ata Kitabı veya Dede Korkut Kitabı
UMAY TÜRKEŞ-GÜNAY
- Dede Korkut Kitabı ve Toplumsal Değerlerİn Tahlili
NAİLE HACİZADE
- Dede Korkut Destanlarında Yahşi ve Yaman Kelimelerinin Anlam Özellikleri
ŞÂKİR İBRAYEV
- Şaman Korkut
MUSTAFA S. KAÇALIN
- Korkut Ata Kİtabının Vatikan Yazması Üzerine
ALEV KÂHYA-BİRGÜL
- Dede Korkut Hikâyelerinde Kadının Konumu
SÜLEYMAN KAZMAZ
- Yönetim ve Toplum Düzeni Açısından Dede Korkut
RAMAZAN KORKMAZ
- Fenomenolojik Açıdan Tepegöz Yorumu
NUŞİN R. MUSEVİ
- Azerbaycanın Güneyinde Dede Korkut Kitabı
GÜLÂLEK NURMEMMEDOVA
- Gorkut Ata Destanındaki Deyimler, Atasözleri
HANGELDİ OVNUK
- Gorkut Ata Destanının Yabancı Ülkelerdeki Varyantları
İSMAİL PARLATIR
- Korkut Ata`nın Söz Varlığı
AHMET PİRVERDİOĞLU
- Dede Korkut ve Şamanizm
SAİM SAKAOĞLU
- Orhan Şaik Gökyayın Dedem Korkud`un Kitabı`nın Değerlendirilmesi
BERDİ SARİYEV
- Dede Korkut`ta Geçen Bazı Gelenek-Görenekler, Halk İnanışları, Deyimler ve Bugün Türkmenistan`daki İzleri
ESMA ŞİMŞEK
- Bey Böyrek Hikâyesinin Türk Dil Kurumunda Bulunan Yazma Nüshası Üzerine
GÜZİN TURAL
- Dede Korkut Hikâyelerinde Zarf Fiiller
FİKRET TÜRKMEN
- Bamsı Beyrek Hikâyesinin Yeni Bulunan Kahire Nüshası İle Türk Dil Kurumu Kütüphanesindeki Eksik Yazma Nüshası Hakkında
KÂMİL VELİYEV NERİMANOĞLU
- Türk Edebiyatının Ana Kitabı "Dede Korkut Oğuznâmeleri"
ALİ YAKICI
- Dede Korkut Kitabındaki Sağlıkla İlgili Konular Üzerine
NACİYE YILDIZ
- Gorkut Ata - Türkmen Nüshasının Değeri ve Önemi
NADYA YUGUŞEVA
- Altay Türklerİ`nde Dede Korkut
NADYA YUGUŞEVA
- Altaylar`da Anlatılanlardan

DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ KONUŞMALARI

- PROF. DR ŞÂKİR İBRAYEV`İN DEĞERLENDİRME KONUŞMASI
- ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANI SAYIN PROF. DR. SADIK TURAL`IN KAPANIŞ KONUŞMASI
- PROF. DR. SADIK TURAL, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ`NİN 1999 YILI ŞEREF ÜYESİ OLAN ŞÂİRLERDEN ŞİİRLER