İletişim +90 312 284 34 18

Türk Dünyasında Nevruz III. Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, 2000

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751612683
  • Barkod : 9789751612687
  • Fiziksel Özellikleri : 23,5 x 16 cm

  • Ürün Barkodu

AÇIŞ KONUŞMALARI
AYDIN TÜMEN: Açış Konuşması
ALİYEV MEHMED NEVRUZOĞLU: Açış Konuşması
M. LÜTFULLAH BİLGİN: Açış Konuşması
EYÜP İSBİR: Açış Konuşması
REŞAT GENÇ: Açış Konuşması

BİLDİRİLER
ERGÜNÖZ AKÇORA: Kazakistan`da Nevruz Bayramı
KÜBRA ALÎYEVA: Halı ve Diğer El Sanatlarında Nevruz`un
Belirtileri
TAMÎLLA ALÎYEVA: Nevruz ve Halk Dramları
ALİ BERAT ALPTEKİN: Atasözü, Bilmece ve Halk İnanışlarının
Nevruz`a Yansıması
EBULFEZ KULU AMANOĞLU: Nevruz Öncesi Hıdır Nebi
Bayramı
TUDORA ARNAUT: Gagauz Folklor Türklerinde İlkyaz
Yortusu
HEKİME AZÎMİ: Nevruz Töreni ve Azerbaycanlılar Arasında
İcra Olunması
GÜLZURA CUMAKUNOVA: Kırgızların Nevruz Kutlamalarında Eski
Türk İnançlarının İzleri
MÜJGÂN CUNBUR: Nevruz`da Çiçeklenen Şiir Bahçelerinden Bir Demet
İSMET ÇETİN: Nevruz Kutlamaları ve Oyun
LÜBOV ÇİMPOEŞ: Gagauzlarda İlkyaz Yortulan ile Çocuk ve Gençlik Oyunları İlişkisi
AMANGÜL DURDIYEVA: Türkmen Halk Edebiyatında Nevruz İzleri
RIZA GAFFARI: Mevsim Değişikliği Bakımından Nevruz
ARİUKA GELAYEVA: Karaçay-Malkarların Bahar Bayramı Kutlamalarında Eski Türk İnançlarının İzleri
GURBANDURDI GELDİYEV: Türkmen Halk Yaratıcılığında Nevruz
KADİR GÜLDİKEN: İran Türk Toplumunda Nevruz Kavramı ve Töreni
ZEKİ GÜREL: Nevruz`u Çocuklara Anlatmak
CEVAT HEY`ET: Eski Türklerde Takvim ve Nevruz Bayramı
ALİ ŞAMİL HÜSEYÎNOĞLU: Nevruz Bayramında "Han Bezeme"
DİLBER İBRAHİMPUR: Nevruz Bayramında Kadınların Rolü
ŞAKİR İBRAYEV: Kazaklarda Nevruz`la İlgili Gelenekler ve Oyunlar
YAŞAR KALAFAT: Halk Kültürü-Millî Kültür İlişkilerinde Yeni Gün
SÜLEYMAN KAZMAZ: Hukuk Açısından Nevruz, Tabiat Kaynaklarının ve Güzelliklerinin Korunması
MENUÇEHR KEYANİ: Kaşkayilerde Nevruz Bayramı
FİLİZ KILIÇ: Osmanlı Devleti`nde Klâsik Edebiyatımızda Nevruz
KENEŞ KIRBAŞEV: Nevruz ve Yılnâme
RAMAZAN KORKMAZ: Çıldır`daki Nevruz Törenleri ve Bu Törenlerin Şamanik Kültürle İlişkisi
NÎYARA KURTBELYALOVA: Nevruz, Seni Unutmadık!
ANARHAN NADİROVA: Nevruz Bayramının Sembolü Olan Bitkilerin Anlamları
KÂMİL VELİ NERİMANOĞLU: Kültür ve Politika Açısından Nevruz
GÜLÂLEK NURMEMMEDOVA: Moncugattılar ve Ata Sözlerinde Nevruz
M. ÖCAL OĞUZ: Boz Atlı Hızır ve Ren Geyikli Noel Baba İkileminde Türklerde Yılbaşı
NECLA PEKOLCAY: Türk İnanç Sistematiğinde Bir "İnançkodu" Olarak Nevruz
AHMET PİRVERDİOĞLU: Türklerde Yılbaşı ve Bahar Geleneği Nevruz
ŞEHRAM REHNİMUN: Güney Azerbaycan`da Yıl Bayramının Gelenek ve Görenekleri
GALİNA SERNİKA: Verimlilik Kültünün Semantiği Olan Parçalanma ve Toplanma
ABDULKADİR SEZGİN: Bektaşî tekkesinde Bir Nevruz Âyini
AHMET SÜLEYMANOV: Başkurtlarda Nevruz Dilekleri
ABDULLAH ŞENGÜL: Çuvaşlardaki Bazı Törenlerin Anadolu`daki Törenlerle Karşılaştırılması
MEHMET TEKİN: Nevruz (Yeni Gün) Coğrafyası ve Nevruz`un Akdeniz Bölgesine Yansımaları
M. AKİF TURAL: Millî Mücadele ve Atatürk Devrinde Nevruz Kutlamaları
FATMA AHSEN TURAN: Anadolu`daki Nevruz`la ilgili Uygulamalar
CELİL YAKUPZÂDE: Eski Azerbaycan`da Nevruz Kutlamaları
NACİYE YILDIZ: Kırım Türklerinde Nevruz
METİN YILMAZ: Çuvaşistan`da Kutlanılan Bayramlarla Anadolu`da Kutlanılan Bayramların
Karşılaştırılması
GÜLLÜ YOLOĞLU: Tabiat Kültü Ateş, Nevruz ve Şamanizm
NADYA YUGUŞEVA: islâmiyet Öncesi Türk Dinî Hayatı içinde Nevruz`un Önemi
AYŞE YÜCEL: Nevruz`dan Bir Kesit: Fal

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ KONUŞMALARI
DURSUN DAĞAŞAN: Değerlendirme Konuşması
KADİR GÜLDİKEN: Değerlendirme Konuşması
SADIK TURAL: Kapanış Konuşması

EK METİNLER
HİKMET CELKAN: Nevruz`un Tarihçesi
MUHİTTİN ÇELİK: Kaşkaylarda Evlenme ve Düğün Törenleri
ALİ ABBAS ÇINAR: Kazak Türklerinde Nevruz
TİMUR DAVLETOV
AHMET SEVGİ
ALJİRA TOPALOVA
NADYA YUGUŞEVA
ABDULBARİ ZİYADAN

KİŞİ ADLARI
DİZİN
RESİMLER