İletişim +90 312 284 34 18

Uluğ Bey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 0

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 0
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751607930
  • Barkod : 9751607930
  • Fiziksel Özellikleri : 23,5 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu


SADIK TURAL: Takdim
SADIK TURAL: Açış Konuşması
CiHAN PAÇACI: Açış Konuşması
REŞAT GENÇ: Açış Konuşması
NAMIK KEMAL ZEYBEK: Açış Konuşması
B. ABDULHALIMOV: Catib Chelebi About Ulugbeg and Scholars of His School
A. NECATİ AKGÜR: Uluğ Bey Dönemi Takvimciliği
OKTAY ASLANAPA: Uluğ Bey (1394 Sultaniye-1449 Horasan
TUNCER BAYKARA: Türklerde Gökyüzü İnceleme Merakı ve Uluğ Bey
MEHMET SUAT BERGİL: Uluğ Bey`in Medreselerindeki Dört Yönlü Köşe Mekanlarının Geçmişimizdeki Yeri
GÖNÜL CANTAY: Erken Osmanlı Mimarisi İle Timurlu Mimarisi Arasında İlişki Kurulabilir mi ? B ir Karşılaştırma Denemesi
TANJU CANTAY: Yüzyıl Osmanlı Sanatında Görülen Timurlu Sanatı Etkileri
MÜJGÂN CUNBUR: Devletşah`a Göre Uluğ Bey
A. DEMİRHAN-ERDEMİR: Uluğ Bey Döneminde Osmanlı Tıbbından Bir Örnek: İbn Şerifin Yadigâr Adlı Eserinden Tiryakla İlgili Bazı Bilgiler ve Orijinal Sonuçlar
HARİD FEDAİ: Uluğ Bey Döneminde Kıbrıs`ın Lusignan Paraları
REŞAT GENÇ: Mahakemetü-l Lügateyrim Türk Kültür Tarihi Bakımından Önemi Üzerine Birkaç Söz
ANCA GHIATA: Romen Edebiyatında Uluğ Bey`in Şahsiyeti
N. HİDAYET EKREM: Moğol İstilâsı Devrinde Yazılmış Olan Seyahatnamelere Göre Batı Türkistan`daki Uygurlar
F. HÜSAMETDİNOVA: Timuroğulları Devrindeki "Son Hartay Destanı"
ESİN KÂHYA: Onbeşinci Yüzyılda Tıb Çalışmalarının Gösterdiği Özellikler ve Belli Başlı Hekimlerimiz
BEKİR KARLIĞA: Buharalı Muhammet İbn Mübârekşah ve Hikmetü`t-Ayn Şerhi
ENVER KASIMOV: Uluğ Bey Devri
KEVIN KRISCIUNAS: A More Complete Analysis of the Errors in Ulugh Beg`s Star Catalogue
HÜSNÜ Y. LİVATYALI: Uluğ Bey Zamanında Eğitim Öğretim Hayatı
FERİDE MURATÇAYEVA: Tarihte ve Türk Astro-Linguistiğinin Gelişiminde Uluğbey`in "Yıldızı"
FAHRETTİN OLGUNER: Uluğ Bey Devri İlim-Felsefe Zihniyeti Tarihi Kökleri ve Sebepleri
MARCELLO RANIERI: Possible Astrophysical Use of the Uluğ Beg`s Observations
FEYYAZ SAĞLAM: Yunanistan (Batı Trakya) Türkleri Edebiyatı ve Kültüründe "Türkistan" ve "Orta Asya" Türk Büyükleri
SAİM SAKAOĞLU: Uluğ Bey`in Hayatı Etrafında Anlatılan Hikâyeler
SAİME İNAL SAVİ: Farsça Kaynaklarda Uluğ Bey
M. TÜRKER KÜYEL: İslam Öncesi Türklerde Devlet Adamlarının Eğitilmesindeki Bilgece İlkeler ve Uluğ Bey
YAVUZ UNAT: Ali Kuşçu ve Fethiye
YURİY VASİLYEV: Saha (Yakut) Türklerinin Gök Cisimleri Hakkındaki Bilgileri
RESİMLER
OKTAY ASLANAPA
GÖNÜL CANTAY
TANJU CANTAY
HARİD FEDAİ