İletişim +90 312 284 34 18

Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, 1995

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 1995
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751607418
  • Barkod : 9751607418
  • Fiziksel Özellikleri : 23,5 x 16 cm

  • Ürün Barkodu


AYVAZ GÜKDEMlR: Açış Konuşması (Ankara)
SADIK TURAL: Açış Konuşması (Ankara)
REŞAD GENÇ: Açış Konuşması (Konya)
HALİL CiN: Açış Konuşması (Konya)

BiR MEKTUP:
TAiR AKMANBETOV: Nogay ve Kırgızların Kardeşlik Bağları Hakkında (Aktaran: Mariya BULGAROVA)

ABDILDACAN AKMATALlYEV: "Manas" S. Orazbakov`un Akademik Yayırımda (Aktaran: ROZA BDYKOVLOVA)

KUPIYA ALPISBAYEV: Kazak Âlimlerinin incelemelerinde Manas Destanı (Aktaran: FERHAT TAMiR)

SABIR ATTOKUROV: Manas`ın Sülâlesi (Kökeni) Hakkında Fikir (Aktaran: ROZA ABDYKOVLOVA)

MOLDOBAYEV İMEL BAKÎYOĞLU: Manas Destan`nın Doğuş ve Gelişme Devri (Tarihî Aşamalar)

ASKAR BEDELBAYEV: Manas Destanı Hakkında ilk ilmî Araştırmalar (Aktaran: ROZA ABDYKOVLOVA)

İRİS BEYBUTOVA: Manas Destanı`ndaki Silâhlar (Aktaran: ROZA ABDYKOVLOVA)

MARlYA BULGAROVA: Nogay Kahramanlık Destanları ve Manas Destanı`ndaki Ortak Motifler Hakkında

MUSTAFA CANBOLAT: Manas Nasıl Çevrilmeli?

HÜLYA KASAPOĞLU ÇENGEL: Manas Destanı`ndaki Kelime Cümle ve Bölüm Tekrarlarının Stilistik Bakımından Önemi

SANJARBEK DANiYAROV: Manas Destanı`nın Derlenmesinin, Yayınlanmasının Yeniden Araştırılmasının Tarihi (Aktaran: Roza ABDYKOVLOVA)

METİN ERGUN: Manasçılık Mektepleri

ARİUKAGELÂYEVA: Karaçay-Malkarların Kahramanlık Destanları Nartların Manas`taki Paralelleri

EBULFEZ AMANOĞLU GULUYEV: Manas Destanı`nda Kişi Adları (Aktaran: Hülya KASAPOĞLU-ÇENGEL)

TATYANA HAPÇAYEVA: Manas Destanının Karaçay-Malkar Nart Destanlarıyla Olan ilişkisi

SUSAR İSKENDEROVA: Kırgız Dramatiğinde Manas Destanı (Aktaran: Roza ABDYKOVLOVA)

KENEŞ KIRBAŞEV: Yetenek Tekrarlanmayan Fenomen (Şahsivet) (Aktaran: Roza ABDYKOVLOVA)

KENEŞ KIRBAŞEV: Soyakbay Karalayev ve Cusup Mamay
(Aktaran: Roza ABDYKOVLOVA)

HASAN KÖKSAL: Manas ve Diğer Anlatı Türündeki Eserlerde ``Ölüp-Dirilme ``motifi

HALIK KÖROĞLU: Manas Destanında CALĞIZ KÖZ

ÇETİN PEKACAR: Türkiye`ye Göç Eden Pamir Kırgızlarından Derlenen Manas Destanı

ABDUREOF POLAT: Çin`de Manas Destanı Araştırmaları (Aktaran: Erkin EMET)

ÖCAL OĞUZ: Destandan Hikayeye, Bozkır medeniyetinden Yerleşik medeniyete Geçiş açısından Manas

CULDIZ OROZBEKOVA: Manas Destanı`ndaki Atların Tipleri
(Aktaran : Ali Abbas ÇINAR)

İSA ÖZKAN: Manas Destan`ında İslâmî Unsurlar

ABDIKADIR SADIKOV: Manas Destanının Değerlendirme ve Yayınlama Tarihi (Aktaran: Roza ABDYKOVLOVA)

BOLOT SADIKOV: "Manas" Halkın Sözlü Yaratıcılığın Örneği (Aktaran : Roza ABDYKOVLOVA)

SAİM SAKAOĞLU: Manas Destanında Bir Atasözü ve Bugün de Yaşayan Bir Gelenek

OSMAN FİKRİ SERTKAYA: Manas Destanı İle Eski Kırgız Yazıtlarının Karşılaştırılması

ÇINAR ŞAKEEVA: Manas Destanı`ndaki insan Davranışının Psikolojik Analizi (Aktaran: Roza ABDYKOVLOVA)

FERHAT TAMİR: Prof. Abdülkadir inanın Manas Destanı Üzerine Tahlilleri

GÜZİN TURAL: Çora-Batır Destanı`nın Kırım Varyantları ile Manas Destanı Arasındaki Benzerlikler

FİKRET TÜRKMEN DİMİTRİ VASİLYEV NACİYE YILDIZ
NACiYE YILDIZ
ZÜHAL YÜKSEL HAMZA ZÜLFİKAR

: Manas Destanı ve Anadolu`daki Bazı Âdet ve inanmalarla ilişkisi
: Manas`ın ve Göktürk Yazıtlarında Anılan Askerlerin Savaş Kahramanlıkları
: "Manas Destam`nda Aile içi ilişkiler ve Bunların Dede Korkut Hikâyeleri ile Mukayesesi
: Oğuz Destanı`na, Manas Destanı`na ve Dede Korkud Hikâyelerine Yansıyan Kahraman Kültür Tipindeki Ortaklıklar
: Kırım-Türk Destanlarından Edige ile Man Destanı`nda Yer Alan Benzer Unsurlar
: Sentaks Çalışmalarında Manas`tan Yararlanılabilir mi?

TÜRKiYE CUMHURİYETİNDEKİ MANAS DESTANI İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ GÖSTEREN TABLO