İletişim +90 312 284 34 18

Uluslararası İbn Türk, Harezmi, Farabi, Beyruni ve İbn Sina Sempozyumu Bildirileri, 1990

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Bilimsel Toplantı
  • Basım Yılı: 1990
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751602505
  • Barkod : 9751602505
  • Fiziksel Özellikleri : 23,5 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu


AYDIN SAYILI - Önsöz
SUAT İLHAN - Açış Konuşması
AYDIN SAYILI - Giriş
AYDIN SAYILI - Dokuzuncu, Onuncu ve Onbirinci Asırlar ve İslâm Dünyası Uygarlığında Önemli Katkısı olan Kalburüstü Bazı Düşünürler ve Bilim Adamları
N.A. BALOCH (Çeviren: ESİN KAHYA) - Mİlattan Sonra Yedinci ve Onuncu Yüzyıllarda Türk Devletlerinin ve Prensliklerinin Tarihi Perspektif Işığında Beyrûnî`nin Kâbul ve Peşâver`in Türk Yöneticilerine İşaretinin Değerlendirilmesi
EMEL ESİN- Fârâbi`nin Vatanında İki Kültür Merkezi: Kengü-Tarban(d) ve Sayram
MEHDİ MUHAHEGH (Çeviren: MÜBAHAT TÜRKER-KÜYEL)- Biruni`nin Rüyasının Gazanfer-i Tebrizi Tarafından Açıklanması
ALİ-ASHRAF SADEGHİ (Çeviren: AHMET ÇEVİZCİ)- Beyrunî`nin Arapça Eserlerinde Kullanılan Farsça Sözcükler Üzerine Bazı Düşünceler
ETHEM RUHİ ÜNGÖR- Fârâbî`nin Musikî Yönü
HAYRANİ ALTINTAŞ- İbn-i Sînâ Düşüncesinde Tasavvufi Kavram Olarak Arif ve İrfan
ROGER ARNALDEZ (Çevİren: KENAN GÜRSOY)- Fârâbî`nin Erdemli Şehri ve Ümmet (Umma)
ABDÜLKUDDUS BİNGÖL- İbn-i Sînâ`da Mantıkî Mâhiyet ve Bilinmesi
S. HAYRİ BOLAY- İbn-i Sinâ`da "Contingence" Anlayışı
MEHMET DAĞ- İbn-i Sinâ`nın Bilgi Kuramı Üzerine Bazı Notlar
ALFRED L. IVRY (Çeviren: AHMET CEVİZCİ)- Fârâbî ve Ibn-i Sînâ`nın Metafiziğindeki Yeni Platoncu Öğelerin Değerlendirilmesi
SAHBAN KHALIFAT (Çeviren: MÜBAHAT TÜRKER-KÜYEL)- Fârâbi`nin Risâla al-Tanbîh Alâ Sabîl al-Sa`âda`sı Üzerine Yeni Işıklar
FAWKIA HUSSEIN MAHMOUD (Çeviren: AHMET CEVİZCİ)- Fârâbi` nin Felsefesinde Evrenin Olumsallığı
FAWKIA HUSSEIN MAHMOUD (Çeviren: AHMET CEVİZCİ)- İbn-i Sinâ`ın Felsefesinde Evrenin Olumsallığı
YVES MARQUET (Çeviren: KENEN GÜRSOY)- Fârâbî`de İniş ve Yükseliş: İkiye Ayrılan Bağlantı Zinciri
LARRY MILLER (Çeviren: AHMET CEVİZCİ)- Fârâbî`nin Edeb el-Cedel Hakkındaki Tartışması
MÜHAHAT TÜRKER-KÜYEL- Kutadgu Bilig ve Fârâbî
MONTGOMERY WATT (Çeviren: MÜHAHAT TÜRKER-KÜYEL)- İbn-i Sînâ Râfız"ı midir, Sünnî midir?
TAHİR YAREN- İbn-i Sînâ`da Delil, Alâmet ve Firâset Kelimeleri Üzerine Bir Açıklama
AKMAL AYYUBI (Çeviren: MELEK DOSAY)- Hârezmî`nin Matematiğe ve Coğrafyaya Katkısı
YVONNE DOLD-SAMPLONIUS (Çeviren: MELEK DOSAY)- İkinci Derece Denklemin Çözümüne Sâmaw`âl`ın Katkısı
MELEK DOSAY- Ebû Kâmil`in Hârezmî`den Aldığı Etkiler Konusunda Bazı Düşünceler
I. GRATTAN-GUINNESS (Çeviren: MELEK DOSAY)- Montucla ve Delambre`ın Yazılarında İslâm Dünyası Matematiğinin Tanınması Üzerine Bazı Düşünceler
JENS HOYRUP (Çeviren: MELEK DOSAY)- İbn-i Türk ve Hârezmînin Temelindeki Cebirsel Gelenekler
RICHARD LORCH (Çeviren: ESİN KÂHYA)- Beyrûnî`nin Kavun Biçimindeki Usturlabı
A. S. SAIDAN (Çeviren: MELEK DOSAY)- Muhammed İbn Mûsâ el-Hârezmî`nin Cebiri ve Aritmetiği
MUHAMMED SOUISSI (Çeviren: MÜBAHAT TÜRKER-KÜYEL)- Hârezmî`nin Magribî Matematik Okulu`na Etkİsİ ve Bu Okulun Gerçekleştİrmİş Olduğu İlerleme
RENGiN DRAMUR- Ebû Reyhân Bîrunî`nin Kitâb-ı Saydele fi`t-Tıbbında Bazı Droglarla Tedavi
AHDUL-KARIM CHEHADE (Çeviren: RECEP DURAN)- Tabib İbn-i Sînâ
AYŞEGÜL ERDEMİR-DEMİRHAN- Ibn-i Sina`nın Bazı Droglâr Hâkkındaki Fikitleri ve Tıbbî Folklorumuz Bakımından Önemi
ESİN KAHYA- İslâm Dünyasındaki Belli Başlı Oftalmoloji Çalışmaları
GÜRSEL ORTUĞ- İbn-i Sînâ`nın "Menâfi`u`1-A`zâ" İsimli Risâlesi Üzerine Bir Çalışma
NİL AKDENİZ SARI- İbn-i Sînâ`nm Kânûn`unda Ziynet Bahsinin Tanıtılması
MÜJGAN ÜÇER- İbn-i Sinâ`nın Göz Hastalıklarında Önerdiği İlaçlar ve Bunların Geleneksel Halk Hekimliğindeki Etkileri
MURAD YURDAKÖK- İbn-i Sînâ`ya göre İdrar İncelemesi