İletişim +90 312 284 34 18

Türk Şiirinde Çanakkale Muharebeleri, 2004

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Ömer ÇAKIR
  • Basım Yılı: 2004
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751617219
  • Barkod : 9789751617217
  • Fiziksel Özellikleri : 23,5 x 16,5

  • Ürün Barkodu


SÖZBAŞ
KISALTMALAR
GİRİŞ, Harp Edebiyatı Üzerine

BİRİNCİ BÖLÜM
OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN BİRİNCİ DÜNYA HARBİ`NE GİRİŞİ VE ÇARPIŞTIĞI CEPHELER
1- Kafkas Cephesi
2- Irak Cephesi
3- Filistin - Suriye Cephesi
4- Avrupa Cepheleri
5- Yemen ve Hicaz Cephesi
6- İran Cephesi
7- Libya Cephesi
8- Çanakkale Cephesi
A- Çanakkale Cephesi`nin Açılma Sebepleri
B- Deniz Harekâtı
C- Kara Harekâtı
D- Çanakkale Muharebelerinin Önemi ve Sonuçları

İKİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE MUHAREBELERİ`NİN ŞİİRİ
1- Muharebenin Şiirimizdeki İlk Akisleri
2- Harbiye Nezâreti`nin Teşebbüsleri
A- "İstanbul Edebiyat Heyeti"nin Çanakkale Harp Sahasına Gönderilmesi
a. Edebî Heyetin Gönderiliş Amacı
b. Ziyaretin Kısa Öyküsü
c. Heyetin İstanbul`a Gelişi ve "Hitâbe-i Şükran" Beyannâmesi
d. Edebî Heyeti Tenkit
e. Heyetin Edebî Mahsulâtı
B- Harbiye Nezâreti`nce Bastırılan Çanakkale ile İlgili Şiir Kitapları
3- Şairlerin Kalemiyle Çanakkale Muharebeleri
A- Harp Öncesi Ülkenin Genel Tablosu
B- Şairlere Göre Harbin Sebepleri
C-Savaş Tabloları
a. Deniz Harbi
b. Kara Muharebeleri
c. Tayyare Bombardımanları
d. Düşmanın Hezimeti ve Kaçışı
D- Çanakkale Muharebeleri`nin önemi ve Büyüklüğü
E- Çanakkale Harbi`nin Olumsuz Tesirleri
F- "Zafer Beldesi" Üzerine Mısralar
4-Nazımların Tahlili
A-Ahenk
a. Ritim
1- Vezin ve Vezin Çeşitleri
2- Kafiye ve Redif
b. Armoni
1- Asonans
2- Aliterayon
c-Tekrarlar
B-Bedii Tefekkür
a- Duygu
1- Vatan Sevgisi
2- Bayrak Sevgisi
3- Çanakkale Harbi ve İstanbul Sevgisi
4- Düşmanlara Duyulan "Öfke, Kin ve Nefret"
5- Kahramanlık
6- Manevî Güç
7- Şehitlik
8- Hasret, Özlem ve Hüzün
a-Askerin Memleket Hasreti
b- Cephe Gerisinin Hasret ve Özlemleri
c- Cephe Gerisinin Hüznü
9-Allah`a Dua ve Şükran
b- Hayâl
c- Fikir
1- Askeri Savaşa Teşvik ve Tebcil Fikri
2- Manevî Yardım
3- Mâzî Fikri
a- Balkan Yenilgisi ve Çanakkale Zaferi
b- Maziden Güç Alma ve Ecdadı Hoşnut Etme Fikri
4- Türklük Fikri
5- Yarın Fikri: Zaferden Sonra Askerden
Yeni Beklentiler
6- Medeniyetin Öteki Yüzü ya da Düşmanın
Gerçek Çehresi
C-Şiirlerde Şekil
a- Nazmın Sabit Şekilleri ile Yazılanlar
1 - Gelenekli Tarihî / Millî Türk Şiiri Nazım Şekilleri ile Yazılanlar
2- Gelenekli Tarihî / Dinî Nazım Şekilleri ile Yazılanlar
3- Nazmın Sabit Şekillerinden İstifade Edilerek Oluşturulan Şekillerle Yazılanlar
b- Nazmın Sabit Olmayan Şekilleri ile Yazılanlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

A- TOPLU DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
B-KAYNAKÇA
C- ŞİİRLERDEN SEÇMELER

EK: Belgeler ve Fotoğraflar
EK - 1 "Edebî Heyef`in "Hitâbe-i Şükran`1 Beyannâmesi" ve Çanakkale Gezisi ile İlgili Fotoğraflar
EK - 2 Şiirlerin Orijinal Metinlerinden Örnekler