İletişim +90 312 284 34 18

Mevlevilikte Sema Eğitimi, 2004

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Fuat YÖNDEMLİ
  • Basım Yılı: 2004
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751617507
  • Barkod : 9789751617507
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu


* Bu bölüm kitabın birinci baskısından alınmıştır.

UMUMÎ MÂNÂDA MEVLEVÎ EĞİTİMİ
- Nasıl Mevlevî Olunurdu?
- Hammamîzade İsmail Efendi`nin Mevlevî Oluşu
- Semâzenlik Eğitimi
- Semazen Kıyafeti
- Tasavvufî Cihetten Semâ
- Derunî Bir Sefer
- Yurt Dışında Semâ Gösterileri
- Türkiye`de Kadın Mevleviler
- Meşhur Semâzenler

MEVLEVÎLİKTE EĞİTİM
- Mevlevi Âdap ve Ahlâkı
- Mevlevîlikte Sofra Âdabı
- Mevlevî Zerâfeti
- Mevlevîlikle Musikî
- Ruh ve Beden Terbiyesi Olarak Mevlevîlik

MEVLEVÎLİK VASITASIYLA MÜSLÜMAN OLANLAR;
MEVLEVÎLİĞE GÖNÜL VERENLER
- Bârihüda Tanrıkorur`a Göre Tekke ve Mevlevîhaneler
- Samiha Ay verdi`ye Göre Semâ
- Arif Nihat Asya`ya Göre Semâ

TIBBÎ CİHETTEN SEMÂ VE BAŞDÖNMESİYLE ALÂKASI
- Denge ve Baş dönmesinin Fizyopatolojisi

SONUÇ
MEVLÂNÂ`DAN SEÇMELER
SÖZLÜK
KAYNAKÇA
RESİMLER

Mevlevîlik, Allah`a ulaşmak için müracaat edilen sayısız yollardan sadece biridir. Sevgiyi, aşkı temel alan bu düşünce tarzı, insanın içine işleyen müziği de kullandığı için yalnız Anadolu`da değil, Osmanlı Devleti`nin yayıldığı her coğrafyada ilgi görmüştür. Günümüzde bile Avrupa ve Amerika`da Mevlânâ`nın duygu ve düşünceleri büyük bir ilgiyle karşılanmakta, hattâ ABD`de en çok okunan kitaplar arasında Mesnevî ilk sırada bulunmaktadır. Türkiye için benzer sözleri kullanmak maalesef mümkün değildir. Bu topraklardan doğan, buram buram aşk kokan bu düşünce tarzı, ülkemizde bir tek Mevlânâ ihtifalleri sırasında hatırlanmakta, birkaç gün sonra anma törenleri sona erince Mevlânâ ve felsefesi yine unutulmaya terkedilmektedir. Bu eserin ilk baskısı Türkiye dışında büyük bir ilgiyle karşılanmış, Rus oryantalistler tarafından Rusça`ya çevrilerek kendi okuyucularına da ulaştırılması için çalışmalara başlanmıştır. Eserin bu baskısı baştan sona kadar gözden geçirilerek tamamen yeniden ve ilâvelerde bulunularak yazılmış, ayrıca son zamanların aktüel konusu olan "Kadın Semâzenler"e daha geniş yer verilmiştir.