İletişim +90 312 284 34 18

Modern Optiğin Kurucusu: İbnü`l Heysem Hayatı, Eserleri ve Teorileri, 2002

₺12.00 ₺7.20
  • Yazar: Hüseyin Gazi TOPDEMİR
  • Basım Yılı: 2002
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751615739
  • Barkod : 9789751615732
  • Fiziksel Özellikleri : 24 x 16 cm

  • Ürün Barkodu


KISALTMALAR
ŞEKİLLER TABLOSU
ÖNSÖZ
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
İBNÜ`L-HEYSEM`İN HAYATI VE ESERLERİ
Hayatı
Eserleri
- Kitâb el-Menâzır
- Parabolik Aynalar Üzerine
- Küresel Aynalar Üzerine
- Tutulma Üzerine
- Gökkuşağı ve Hâle Üzerine
- Işık Üzerine
- Yakan Küreler Üzerine
- Yıldızların Görünmesi Üzerine
- Yıldızların Işığı Üzerine
- Ayın Işığı Üzerine
- Evrenin Yapısı Üzerine
- Bütün Meskûn Yerler İçin Kıble Yönünün Belirlenmesi
- Eukleides`in Elementler`inin Beşinci Postulasının Şerhi
- Kıble Yönünün Hesapla Belirlenmesi
- Mesaha Usûlü Üzerine
- Dairenin Dörtgenleştirilmesi
- Ayın Hareketi Hakkında
- Ptolemaios`un Görüşleri Üzerine Kuşkular
- Gölgelerin Nitelikleri
- Samanyolu Üzerine
- Apollonios`un Konika`sı Üzerine

İKİNCİ BÖLÜM
BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

FÎZİK ÇALIŞMALARI
- Işığın Niteliği ve Yayılımı
- Doğrudan Görme
- Yansıma
- Kırılma
- Karanlık Oda Çalışması
- Gökkuşağı ve Hâle Konusundaki Görüşleri

MATEMATİK ÇALIŞMALARI
ASTRONOMİ ÇALIŞMALARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
- İbnü`l-Heysem`in Daha Sonraki Dönemlerde Yapılan Çalışmalara Etkisi
- A.Batı`da Optik Geleneğin Yeniden Doğuşu
- B.İbnü`l-Heysem`in Doğu`daki Çalışmalara Etkisi
SONUÇ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EKLER
EK: 1
İbnü`l-Heysem Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası
EK: 2
İbnü`l-Heysem`in Işık Üzerine Adlı Makalesi
EK: 3
İbnü`l-Heysem`in Yıldızların Görünüşü Üzerine Adlı Makalesi

TERİMLER SÖZLÜĞÜ
BİBLİYOGRAFYA

İNGİLİZCE ÖZET
IBN AL-HAYTHAM HİS LIFE AND WORKS
A. HİS LIFE
B. HİS WORKS

DİZİN