İletişim +90 312 284 34 18

Hemra ve Hurlika Hikayesinin Üç Eş Metni Üzerinde Bir Değerlendirme, 2001

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Naciye YILDIZ
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751614805
  • Barkod : 9779751614804
  • Fiziksel Özellikleri : 24 x 16,5 cm

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
HİKÂYELERİN EPİZOTLARI
- Hikâyelerin Tespit Edilen Epizotlara Göre İncelenmesi
- Hazırlık Epizotu
- Birinci Gurbete Gitme Epizotu
- İkinci Gurbete Gitme, Sevgiliyle Karşılaşma ve Engeller Epizotu
- Sonuç (Düğün veya Ölüm) Epizotu

İKİNCİ BÖLÜM
METİNLERDE YER ALAN ŞİİRLERİN MUKAYESESİ
METİNLERİ
- Xüyrlukga-Xemra (Türkmen Metni)
- Hamra ila Hurliqa (Uygur Metni)
- Haamra (Kazak Metni)
METİNLER II
- Türkmen Metninin Türkiye Türkçesine Aktarılması
- Uygur Metninin Türkiye Türkçesine Aktarılması
- Kazak Metninin Türkiye Türkçesine Aktarılması

SONUÇ
SÖZLÜK
FAYDALANILAN KAYNAKLAR