İletişim +90 312 284 34 18

Orta Asya Türkmen Halıları ile Tarihi Anadolu Türk Halılarının Ortak Özellikleri, 2001

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Nalan TÜRKMEN
  • Basım Yılı: 2001
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751614910
  • Barkod : 9789751614919
  • Fiziksel Özellikleri : 16 x 24 cm

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
GİRİŞ

- TÜRKMENLERİN ANA YURDU VE YAYILMA SAHALARI
- Türkmen (Oğuz) Adının Ortaya Çıkışı ve Anlamları
- Türkmen (Oğuz) Tarihinin Ana Hatları
- Tarihî Gelişim İçinde Türkmen Boylarının Yerleşim Yerleri
- Orta Asya`da Türkmen Boylarının Yerleşimi
- Anadolu`da Türkmen Boylarının Yerleşimi
- Türkmenistan Cumhuriyeti Sınırlarındaki Türkmen Boylarının Yerleşimi
- Günümüzde Türkmenlerin Yayılma Sahaları

- GELENEKLİ TÜRKMEN HALILARI VE ÇADIRI
- Yüzyıl Türkmen Halılarında Boylara Bağlı Olarak
Gelişen Göl ve Kompozisyon Anlayışı
- Türkmen Halılarında Malzeme ve Teknik
- Türkmen Halılarında Renk Anlayışı
- Türkmen Çadırı ve Tefriş Dokumaları

- ANADOLU`DA TÜRKMEN HALICILIĞINA DAİR TARİHÎ
BELGELER

- ERKEN TARİHLİ ORTA ASYA TÜRKMEN HALILARINA IŞIK TUTAN BAZI DOĞU TÜRKİSTAN VE ANADOLU
DOKUMA ÖRNEKLERİ

- ORTA ASYA TÜRKMEN HALILARI İLE TARİHÎ ANADOLU-TÜRK HALILARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ
- Orta Asya Türkmen Halıları İle Anadolu Selçuklu Halıları Arasındaki Ortak Özellikler
- Orta Asya Türkmen Halıları İle Beylikler Dönemi Anadolu Halıları Arasındaki Ortak Özellikler
- Orta Asya Türkmen Halıları İle Erken Osmanlı Dönemi Halıları Arasındaki Ortak Özellikler

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
İNGİLİZCE ÖZET (Summary)
KAYNAKÇA
ÇİZİMLER-RESİMLER
HARİTALAR

ÖNSÖZ<br>GİRİŞ<br><br> - TÜRKMENLERİN ANA YURDU VE YAYILMA SAHALARI<br> - Türkmen (Oğuz) Adının Ortaya Çıkışı ve Anlamları<br> - Türkmen (Oğuz) Tarihinin Ana Hatları<br> - Tarihî Gelişim İçinde Türkmen Boylarının Yerleşim Yerleri<br> - Orta Asya`da Türkmen Boylarının Yerleşimi<br> - Anadolu`da Türkmen Boylarının Yerleşimi<br> - Türkmenistan Cumhuriyeti Sınırlarındaki Türkmen Boylarının Yerleşimi <br> - Günümüzde Türkmenlerin Yayılma Sahaları<br><br> - GELENEKLİ TÜRKMEN HALILARI VE ÇADIRI<br> - Yüzyıl Türkmen Halılarında Boylara Bağlı Olarak<br>Gelişen Göl ve Kompozisyon Anlayışı<br> - Türkmen Halılarında Malzeme ve Teknik<br> - Türkmen Halılarında Renk Anlayışı<br> - Türkmen Çadırı ve Tefriş Dokumaları<br><br> - ANADOLU`DA TÜRKMEN HALICILIĞINA DAİR TARİHÎ<br>BELGELER<br><br> - ERKEN TARİHLİ ORTA ASYA TÜRKMEN HALILARINA IŞIK TUTAN BAZI DOĞU TÜRKİSTAN VE ANADOLU<br>DOKUMA ÖRNEKLERİ<br><br> - ORTA ASYA TÜRKMEN HALILARI İLE TARİHÎ ANADOLU-TÜRK HALILARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ<br> - Orta Asya Türkmen Halıları İle Anadolu Selçuklu Halıları Arasındaki Ortak Özellikler<br> - Orta Asya Türkmen Halıları İle Beylikler Dönemi Anadolu Halıları Arasındaki Ortak Özellikler<br> - Orta Asya Türkmen Halıları İle Erken Osmanlı Dönemi Halıları Arasındaki Ortak Özellikler<br><br>DEĞERLENDİRME VE SONUÇ <br>İNGİLİZCE ÖZET (Summary)<br>KAYNAKÇA<br>ÇİZİMLER-RESİMLER <br>HARİTALAR