İletişim +90 312 284 34 18

Âmiran KURTKAN BİLGİSEVEN