Yazarlar

Bilginin Serüveni

Yazar : Necati ÖNER
Basım Yılı : 2019
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 978-975-16-3613-3


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 30.00 TL50.00 TL KDV : 0.00 TL
ÖN SÖZ
GİRİŞ
I. BÖLÜM
BİLGİNİN TANIMI ve OLUŞUMU
1-BİLGİNİN TANIMI
2-KAVRAM
3-HÜKÜM VE ÇIKARIM
4-AKIL İLKELERİ
a-Özdeşlik İlkesi
b-Çelişmezlik İlkesi
c-Üçüncü Şıkkın İmkansızlığı
d-Yeter Sebep İlkesi
5-BİLGİ EDİNME YOLLARI
1-AKIL YÜRÜTME
a-Dedüksiyon
b-Tümevarım
c-Benzetim
2-İÇGÖRÜŞ / INTUITION
6-ZİHNİYET
1-Temel Zihniyetler
2-İkinci Dereceden Zihniyetler veya Tutumlar
II. BÖLÜM
DİL
III. BÖLÜM
BİLGİNİN TÜRLERİ
1-Dinsel Bilgi
2-Felsefî Bilgi
3-Bilimsel Bilgi
4-Sanatsal Bilgi
5-Günlük Bilgi
6-Okkült Bilgi
IV. BÖLÜM
ÖZGÜRLÜK ve SORUMLULUK
1-ÖZGÜRLÜK
A-Seçme Özgürlüğü
B-Eylem Özgürlüğü
2-SORUMLULUK
SONUÇ

Bilgi sorununun ele alındığı eserde Necati Öner, bilgi konusunu temel alarak insan ve toplum hayatında birbiriyle ilişkili kavramları bir felsefeci bakış açısıyla değerlendirmiştir. Eserde bilginin ne olduğu, nasıl oluştuğu, bilgi edinirken zihin fonksiyonlarının nasıl bir rol oynadığı, bilgi türleri, bunların hakikat değerleri ve insan hayatına olan etkileri işlenmiştir. Kültür, medeniyet bilginin kaynağı, değeri, bilgi edinme yolları, bilgi türleri, bilim sınıflamaları; zihniyet, özgürlük, sorumluluk, otorite gibi kavramlar kitapta ele alınan diğer konulardır. Bilginin Serüveni, daha çok okuyucuya ulaşması ve faydalı olması hedeflenerek İngilizce çevirisiyle birlikte sunulmuştur.

Benzer Ürünler