Yazarlar

Ulu Ârif Çelebi'nin Farsça Divanı ve Türkçe Çevirisi

Yazar : Veyis DEĞİRMENÇAY
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751634429


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 24.00 TL40.00 TL KDV : 0.00 TL
ÖN SÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ
ULU ÂRİF ÇELEBİ, HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ
ULU ÂRİF ÇELEBİ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ ESERLERİ
DİVANIN YAZMA NÜSHALARI
ULU ÂRİF ÇELEBİ’NİN FARSÇA DİVANI VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ
KASİDELER
GAZELLER
RUBAİLER
KITA
MÜFRETLER
DİZİN
KAYNAKLAR
SONNOTLAR

Benzer Ürünler