Yazarlar

Tavsiye Ürün

Erdem Dergisi 71-72

Yazar : Süreli Yayın
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : Sayı 71-72
Dil : Türkçe
ISBN : 1010867X


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 18.00 TL30.00 TL KDV : 0.00 TL
Münire Kevser BAŞ
Poetik Bir Metin Olarak Ebubekir Eroğlu’nun “Yol Elçisi” Şiiri
Ebubekir Eroğlu’s Poem “YolElçisi”As a Poetic Text

Evşen ÇERKEŞLİ
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet ideolojisini Edebî
Düzlemde Okumak: Dikmen Yıldızı Örneği
The War of Independence and The Republican Ideology in Literary Level: Dikmen Yıldızı Example

Hivren DEMİR ATAY
Tekerlerden Tekrarlara Gambada Dönüş ve Dönüşüm
From Bicycles to Cycles: Return and Transformation in Gamba

Selma GÜNAYDIN
Edebî Bir Siyer Örneği Olarak Çöle İnen Nurun Kaynakları
Roots of Çöle İnen Nur As a Literary Example of Siyar

Mustafa GÜNDÜZ
Türk Eğitim Sisteminde Aşırı Militarist Uygulamanın Başlaması (1926-1947)
Starting Excessive Militarism in The Turkish Educational System (1926-1947)

Nagihan GÜR
Edebiyat Tarihi Yazımında Bir Kaynak Olarak Takrizler ve Sıra Dışı iki Örnek
Takriz Texts as a Source of Literary History Writing and Two Unusual Examples

Osman ÖZEN - Kemalettin KUZUCU
Yayın ilkeleri
Editorial Principles

Benzer Ürünler