Yazarlar

Tavsiye Ürün

OSMANLI HANEDAN TÜRBELERİ

Yazar : Hakkı ÖNKAL
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751633552


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 72.00 TL120.00 TL KDV : 0.00 TL
İKİNCİ BASKIYA ÖN SÖZ
ÖN SÖZ
I - GİRİŞ
A - TÜRBE SORUNSALI: İSLAMIN TÜRBE KARŞISINDA TUTUMU
B - OSMANLI ÖNCESİ TÜRK TÜRBE MİMARİSİNE GENEL BAKIŞ
C - ADINA TÜRBE YAPILAN HANEDAN ÜYELERİ
II - ERKEN DEVİR (1299 -1453)
A - ARAYIŞ DÖNEMİ
B - İLK BAŞ YAPIT: YEŞİL TÜRBE, BURSA
C - STANDARDA DOĞRU
D - SÜSLEMENİN YÖNÜ VE SANATÇILAR
E - KİTABELER HAKKINDA
III - KLASİK DEVİR (1453 -1700)
A - DÖNEM TÜRBELERİNİN GENEL KARAKTERİ
B - ERKEN OSMANLININ NEKROPOLÜ: MURADİYE TÜRBELERİ
1 - GÜLRUH HATUN TÜRBESİ
C - TAŞRADAKİ TÜRBELER
D - İLK İSTANBUL DENEMELERİ
E - SİNAN’IN TÜRBELERİ
F - SİNAN MUAKKİPLERİNİN TÜRBELERİ
G - KLASİKLEŞEN BEZEMENİN KODLARI
H - SANATÇILAR VE YAZI SANATI
İ - KİTABELERİN ŞİİRLEŞMESİ
IV - BATI TESİRİ ALTINDAKİ DEVİR (1700 -1875)
A - DEĞİŞEN ZEVKLER VE YENİ FORMLAR
B - XVIII. VE XIX. YÜZYIL SULTAN TÜRBELERİ
C - VALİDE VE HANIM SULTANLARIN TÜRBELERİ
D - BEZEMEDEKİ DEĞİŞİM
E - HAT SANATININ SALTANATI VE KİTABELER
F - SANATÇILAR
V - SON DEVİR (1875 -1926)
A - YENİ BİR ÇIĞIR: KLASİSİZME DÖNÜŞ
B - DÖNEM TÜRBELERİ
C - BU DÖNEMİN ANITSAL TEK TEMSİLCİSİ: SULTAN REŞAD TÜRBESİ, İSTANBUL
D - TÜRBESİZ SON PADİŞAH: SULTAN VI. MEHMED VAHDEDDİN’İN MEZARI, ŞAM
VI - SONUÇ
VII - EKLER
VIII - KAYNAKLAR
IX - ŞEKİL ve RESİMLERİN LİSTESİ
X - RESİM VE PLANLARIN KAYNAKLARI
XI - DİZİN

Benzer Ürünler