Yazarlar

Safiyyüddîn-i Urmevî ve Şerefiyye Risâlesi

Yazar : Prof. Dr. Fazlı ARSLAN
Basım Yılı : 2017
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751632975


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 12.00 TL20.00 TL KDV : 0.00 TL
VII ÖNSÖZ
IX Kısaltmalar
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
SAFİYYÜDDÎN ABDÜLMÜMİN EL-URMEVÎ’NİN HAYATI ve ESERLERİ 15
I. HAYATI
II. İLMİ KİŞİLİĞİ VE SANATKÂR YÖNÜ
III. ESERLERİ
Mûsikî Nazariyâtı İle İlgili Eserleri
Diğer Alanlardaki Eserleri
İKİNCİ BÖLÜM
ER-RİSÂLETÜ’Ş-ŞEREFİYYE’NİN TANITILMASI
ŞEREFİYYE’NİN MUHTEVASI
ŞEREFİYYE’NİN NÜSHALARININ TAVSİFİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ER-RİSÂLETÜ’Ş-ŞEREFİYYE’NİN İNCELENMESİ
I.SES TEORİSİ
A Sesin Oluşumu ve Duyulması
B. Nağmenin Tarifi, Tizlik ve Pestlik Sebepleri
C. Hançerde, Nefesli ve Telli Sazlarda Sesin Oluşumu
D. Nağmenin Özellikleri
II. SAYILARIN BİRBİRLERİNE ORANLARI VE ARALIKLARI
A. Sayılar Arasında Bulunan Oranlar
B. Aralıkların İsimleri
C. Aralıkların Kısımları
D. Uyumlu ve Uyumsuz Aralıklar
III. ARALIKLARIN TOPLANMASI, BÖLÜNMESİ, ÇIKARILMASIVE CİNSLERİN OLUŞTURULMASI
A. Aralıkların Toplanması
B. Aralıkların Bölünmesi
C. Aralıkların Çıkarılması
Aralıkların Dörtlü İçerisinde Tertibi ve Cinsler
E. Dört Aralıklı Dörtlüler
F. Cinslerin Uyumlu ve Uyumsuzları
G. Beşli Cinsler
IV. BÜYÜK TABAKALAR İÇERİSİNDE CİNSLERİN TERTİBİ
A. Dörtlülerin İki Oktav İçerisinde Tertibi
B. İki Oktavdaki 15 Perd
C. Dörtlülerin Bir Oktav İçerisinde Cinslerdeki Aralıklar İle Tertibi
D. Dörtlülerin İki Oktav İçerisinde Onslerdeki Aralıklar İle Tertibi
E. Dizilerdeki Ortak Sesler
F. Telli Aletlerin ve Ud’un Akordu
G. Ud Üzerinde 17 Perdenin Tespiti
H. Tanînî, Mücenneb ve Bakiyye Aralıkları
I. Makam Dizileri
İ. Farklı Akortlarla İcra
J. Nağmelerde İntikal
V. ÎKÂ`İLMİ
A. Îkâ`Terimleri
B. Usûller
C. Beste Yapımı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ER-RİSALETÜ’Ş-ŞEREFİYYE’NİN TAHKİKLİ METNİ
BEŞİNCİ BÖLÜM
ER-RİSÂLETÜ’Ş-ŞEREFİYYE’NİN TERCÜMESİ
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
Örnek Varaklar

Benzer Ürünler