Yazarlar

Münif Paşa ve Türk Kültür Tarihindeki Yeri (2. Baskı) 2014

Yazar : Dr. Âdem AKIN
Basım Yılı :
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : 2 .Baskı 2014
Dil : Türkçe
ISBN : 9751609895


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 9.60 TL16.00 TL KDV : 0.00 TL
ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM
Münif Paşa’nın Hayatı ve Eserleri
Neşredilen Makaleleri

II. BÖLÜM
Münif Paşa’nın Fikirleri

III. BÖLÜM
I- Osmanlı Devleti’nde İlmî Cemiyet Telakkisi ve Cemiyet-i İlmiyye-i Osmâniyye’nin Türk Bilim Hayatındaki Yeri
II- Cemiyet-i İlmiyye-i Osmâniyye’nin Osmanlı Devleti’ndeki İlmî Cemiyetleşme Faaliyetlerine Yapmış Olduğu Tesir ve Cemiyet-i İlmiyye

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

Benzer Ürünler