Yazarlar

Münif Paşa ve Türk Kültür Tarihindeki Yeri

Yazar : Dr. Âdem AKIN
Basım Yılı : 2014
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9751609895


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 9.60 TL16.00 TL KDV : 0.00 TL
ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM
Münif Paşa’nın Hayatı ve Eserleri
Neşredilen Makaleleri

II. BÖLÜM
Münif Paşa’nın Fikirleri

III. BÖLÜM
I- Osmanlı Devleti’nde İlmî Cemiyet Telakkisi ve Cemiyet-i İlmiyye-i Osmâniyye’nin Türk Bilim Hayatındaki Yeri
II- Cemiyet-i İlmiyye-i Osmâniyye’nin Osmanlı Devleti’ndeki İlmî Cemiyetleşme Faaliyetlerine Yapmış Olduğu Tesir ve Cemiyet-i İlmiyye

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

Benzer Ürünler