Yazarlar

Tavsiye Ürün

TAHİR İLE ZÜHRE

Yazar : Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN
Basım Yılı : 2015
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751631343


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 14.40 TL24.00 TL KDV : 0.00 TL
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ

I. BÖLÜM : TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİNİN
VARYANTLARI VE YAPI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
2. BÖLÜM : TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİNDEKİ ŞİİRLER
3. BÖLÜM : TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİ İLE

İLGİLİ PROBLEMLER
I) Hikâyenin Kaynağı ve Teşekkülü
II) Tahir ile Zühre Hikâyesinin Teşekkül Tarihi ve Yeri
4. BÖLÜM : TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİNDEKİ MOTİFLER
5. BÖLÜM : TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİNİN ETKİLERİ

SONUÇ
6. BÖLÜM : METİNLER
YAZMA (Y) : Hikâye-i Tahir Zühre’den
SÖZLÜ (S ) : Tahar Mirza ile Zöhre Banu
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN

Benzer Ürünler