Yazarlar

Hayriyye - i Nâbî

Yazar : Prof. Dr. Mahmut KAPLAN
Basım Yılı : 2015
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751630988


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 18.00 TL30.00 TL KDV : 0.00 TL
ÖNSÖZ
GİRİŞ: NÂBÎ`NİN HAYRİYYE’SİNDEN ÖNCE YAZILAN MANZUM NASIHAT-NAMELER
A. Nasihat-Nâmenin Tanımı
B. Nasihat-Nâmelerin Sınıflandırılması
1. KONULARINA GÖRE NASİHAT-NÂMELER
2. NAZIM ŞEKİLLERİNE GÖRE NASİHAT-NÂMELER
3. TELİF VEYA TERCÜME OLUŞLARINA GÖRE NASİHATNÂMELER
C. Manzum Nasihat-Nâmelerin Kaynakları
D. Nâbî’den Önce Manzum Nasihat-Nâme Yazan Şairler ve Eserleri
E. Manzum Nasihat-Nâmelerde Yer Alan Konular
I. BÖLÜM
NÂB!"NİN YETİŞTİĞİ SOSYAL VE EDEBÎ ÇEVRE, HAYATI ESERLERİ VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ
a. NÂBÎ’NİN YETİŞTİĞİ SOSYAL VE EDEBİ ÇEVRE
b. NÂBÎ’NİN HAYATI
c. NÂBÎ’NİN ESERLERİ
d. NÂBÎ’NİN EDEBÎ KİŞİLİĞİ
II. BÖLÜM
HAYRİYYE
A. Hayriyye-i Nâbî`nin Muhtevası
B. Hayriyye`de Nâbî`nin Din ve İbadet Anlayışı
c. Hayriyye`ye Göre Nâbî`nin Ahlâk Anlayışı ve örnek insan Tipi
IV içindekiler
D. Hayriyye`de Nâbî`nin ilim Anlayış] ve ilimlere Bakışı
E. Hayriyye`de Nâbî`nin Tasavvuf Anlayışı ve Devrindeki Tarikat Şeyhlerini Eleştirisi
F. Hayriyye`nin Yazıldığı Dönemde İstanbul ve Taşranın Durumu
G. Hayriyye`de Nâbî`nin Dsmanlı Devleti Kurumlarına Bakışı
a. AYANLIK
b. PAŞALIK KURUMU
c. KADILIK VE KASSAMLIK
d. KAZASKERLİK
e. EMİNLİK
f. TEVLİYYET
H. Hayriyye`de Nâbî`nin Şiir Anlayışı
I. Hayriyye`nin Dil ve üslup özellikleri
i. Hayriyye Hakkında Bugüne Kadar Yazılanlar
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
KARŞILAŞTIRILAN HAYRİYYE NÜSHALARI
HAYRİYYE’NİN DİĞER NÜSHALARI
HAYRİYYE`NİN PARİS BASKISI
METİN TEŞKİLİNDE İZLENEN YOL
HAYRİYYE-İ NÂBÎ (METİN)
D1ZIN

Benzer Ürünler