Yazarlar

Kazan Tatar Masalları: İnceleme-Metinler

Yazar : Mustafa GÜLTEKİN
Basım Yılı : 2013
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751626882


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 24.00 TL40.00 TL KDV : 0.00 TL
ÖN SÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ
1. Kazan Tatar Masalları Üzerine Yapılan Çalışmalar
1.1. Metin Yayınları
1.2. İncelemeler
2. Araştırma ve İnceleme Yöntemi Hakkında
I. BÖLÜM
Türk Dünyasında Masal Kavramı ve Tatar Masalları
I.1. Türk Dünyasında Masal Türünü Karşılamak için Kullanılan Terimler
I.2. Masal Türü ve Özellikleri
I.3. Türk Dünyasında Masal Anlatma Geleneği ve Tataristan’da Bu Geleneğin Durumu
I.4. Halk Anlatıları İçerisinde Masal ve Masalın Diğer Anlatı Türleriyle İlişkisi
II. BÖLÜM
Tatar Masallarının Tipleri ve Olay Örgüleri
II.1. Tip Kavramı ve Tip Tasnifleri
II.2. Tatar Masallarının Tipleri ile İlgili Çalışmalar
II.3. Tatar Masallarının Tip Numaraları ve Olay Örgüleri
III. BÖLÜM
Tatar Masallarının Motif Yapısı ve Motiflerin İncelenmesi
III.1. Motif Nedir
III.2. Motif Katalogları
III.3. Tatar Masallarının Motif Yapısı
III.4. Tatar Masallarında Yer Alan Motiflerin Değerlendirmesi
IV. BÖLÜM
Tatar Masallarında Kullanılan Formeller
IV.1. Formel, Tekerleme ve Kalıp Söz Kavramları
IV.2. Tatar Masallarında Kullanılan Formeller
METİNLER
1. Sağlıklıyı Hasta Taşır
2. Ayı ile Tilki
3. Ayı, Kurt ve Tilki
4. Aslan, Tilki ve Kurt
5. Turna ile Tilki
6. Akıllı Hile Masalı
7. Aç Köpek ile Kurt
8. Keçi ile Kurt
9. Keten İvanıç
10. Keçi ile Koyu11. Keçi ve Koyu
12. Ayı Oğlu Atılehmetgerey
13. Ayı ile Üç Kız

Benzer Ürünler