Yazarlar

Osmanlılar`da Bilim ve Teknoloji

Yazar : Melek DOSAY GÖKDOĞAN, Remzi DEMİR, Yavuz UNAT
Basım Yılı : 2012
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : I. Cilt
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751624703


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

BAŞLARKEN

ON DÖRDÜNCÜ YÜZYIL (1299-1400)
Kuruluş Dönemi
Giriş
Bilim ve Kültür
Tasavvuf
Dil
Ahmedî
Zü`l-Karneyn: Bilge Kral Büyük İskender
Astronomi
"Der Beyân-ı Edvâr-ı Çehârkâne"
Tıp
Bâhnâmeler
Zooloji
Hayât el-Hayevân
Teknoloji
Doğu ve Batı

ON BEŞİNCİ YÜZYILIN BİRİNCİ YARISI (1400-1450)
Kadızâde-i Rûmî Dönemi
Giriş
Bilim ve Kültür
Tasavvuf
Siyasetnâmeler
Astronomi ve Astroloji
Melhame Geleneğinin Doğuşu
Aristoteles ve Doğa Felsefesi
Fizik
Ahmed-i Dâ`î
Murâdnâme
Astrolojinin Kutsal Kitabı:
Tetra Biblos, el-Makâlât el-Erba`a veya Quadripartitum
Matematik
Tıp
Teknoloji
Doğu ve Batı
Denizci Henrique ve Portekiz Denizcileri
Atlantik Okyanusu ve Endülüslü Arap Denizciler
KAYNAKLAR

Benzer Ürünler