Yazarlar

Tavsiye Ürün

Türkmenistan Kültürü Araştırmaları: Makaleler

Yazar : Fikret TÜRKMEN
Basım Yılı : 2010
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751623348


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 7.20 TL12.00 TL KDV : 0.00 TL

Ön Söz

GİRİŞ

Prof. Dr. Fikret Türkmen`in Türkmenistan ve Türkmenlerle İlgili Çalışmaları

TÜRKMENİSTAN KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI

Köroğlu Hikâyelerinin Anadolu ve Türkmen Varyantları

Anadolu`da Türkmen Destanı Yusup-Ahmet`in Bir Varyantı

Dede Korkut Hikâyelerinde Ara Sözler (Digressions)

Kazan`da Bulunan Yeni Bir Oğuznâme Nüshası Üzerine

Anadolu Halk Şairlerinin Şiirlerinde Türkmenler

Günümüz Türkmen Şiirinin Önemli Temsilcilerinden Biri "Berdinazar Hudaynazarov"

Mahdumkulu ve Tasavvuf Anlayışı

Göktepe Savaşları ve Bunların Türkmenistan Halk Şiirindeki Akisleri

Türkmen Edebiyatındaki Alevî Öğeler Üzerine Bir İnceleme

Mehmet Emin Efendi`nin Seyahatnamesi`ne Göre Eski Bir Türk Şehri: Dehistan

İlk Dil Öğreticisi ve Folklor Derleyicisi Kaşgarlı Mahmut`un Yöntemi Hakkında

Sultan Sencer`den Türkmenbaşı`na

Türkmen ve Anadolu Halılarındaki Ortak Motifler

Necmüddin Kübrâ`nun "Zühd" ve "Tevekkül" Hakkındaki Görüşlerinin Türkmenistan ve Anadolu Tasavvufî Halk Edebiyatlarına Tesirleri

KAYNAKLAR

Benzer Ürünler