Yazarlar

Kerkük Türk Halk Müziği

Yazar : Mahir NAKİP
Basım Yılı : 2009
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751621238


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 8.40 TL14.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
IRAKTA TÜRK TARİHİNE VE TÜRK MÜZİĞİ TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ
1.1. Irak`ta Türk Tarihine Kısa Bir Bakış
1.2. Kerkük Şehrinin Kısa Tarihçesi
1.3. Irak`ta Türk Müziği Tarihine Kısa Bir Bakış

İKİNCİ BÖLÜM
KERKÜK TÜRK HALK MÜZİĞİNE GENEL BİR BAKİŞ
2.1. Kerkük Türk Halk Müziğinin Değerlendirmesi
2.2. Kerkük Türk Halk Müziğinde Bayatı Makamının Yeri
2.3.1. Türk Yöreleri ile Müştereklik
2.3.1.1. Anadolu ile Müştereklik
2.3.1.2. Azerbaycan`la Müştereklik
2.3.2. Kerkük Türk Halk Müziğinin Bağdat Makamlarıyle İlişkisi
2.3.2.1. Bağdat Makamlarına Genel Bir Bakış
2.3.2.2. Bağdat Makamları ve Kerkük Hoyratları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KERKÜK TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇILARI
3.1. Bilinen İlk Sanatçılar
3.2. Olgunluk Çağı
3.3. Birinci Dünya Savaşı Sonrası
3.4. İkinci Dünya Savaşı Sonrası
3.5. Kerkük Türk Halk Müziğinin Muhteşem Duayenleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK MÜZİĞİ SES SİSTEMİ AÇISINDAN KERKÜK TÜRK HALK MÜZİĞİ
4.1. Uzunhavalar
4.1.1. Hoyratlar
4.1.1.1. Bayatî Çeşnili Hoyratlar
4.1.1.1.1. Yerinde Karar Kılan Bayatî Çeşnili Hoyratlar
4.1.1.1.1.1. Darmangâhâ
4.1.1.1.1.2. İskenderi
4.1.1.1.1.3. Mazan
4.1.1.1.1.4. İdele
4.1.1.1.1.5. Nobatçı
4.1.1.1.2. Yerinde Karar Kılmayan Bayatî Çeşitli Hoyratlar
4.1.1.1.2.1. Ümergele
4.1.1.1.2.2. Yolcu
4.1.1.1.2.3. Kızıl
4.1.1.1.3. Başka Makamlarda da Okunan Bayatî Çeşnili Hoyratlar
4.1.1.1.3.1. Delliheseni
4.1.1.1.3.2. Muçıla
4.1.1.2. Tâhir Çeşnili Kürdî Hoyratı
4.1.1.3. Hüzzam ve Segah Çeşnili Hoyratlar
4.1.1.3.1. Muhalif
4.1.1.3.2. Kesük
4.1.1.4. Mahur ve Rast Çeşnili Hoyratlar
4.1.1.4.1 Beşiri
4.1.1.4.2. Yetimi
4.1.1.5. Çargâh Çeşnili Matarı Hoyratı
4.1.2. Divan Havası
4.1.3. Kerem Havası
4.1.4. Ağıtlar ve Ninniler
4.1.5. Karabağı Havası
4.1.5.1. Form ve Usûl Yönünden
4.1.5.2. Metin Yönünden
4.1.5.3. Müzik Yönünden
4.1.6. Gazel ve Makam Havaları
4.2. Kırıkhavalar
4.2.1. Kerkük Türkülerinin Bazı Özellikleri
4.2.1.1. Genel Olarak
4.2.1.2. Birbirine Benzeyen Türküler
4.2.1.3. Türkü Nakaratlarının Yapısı
4.2.1.4. Türkü Güftelerinin Yapısı
4.2.1.5. Türkülerin Makam Yapısı
4.2.1.6. Türkülerin Usûl Yapısı
4.2.1.7. Konularına Göre Kerkük Türkülerinin Tasnifi
4.2.1.7.1. Lirik Türküler
4.2.1.7.2. Satirik Türküler
4.2.1.7.2.1. Taşlamalar ve İlenmeler
4.2.1.7.2.2. Mizahî Türküler
4.2.1.7.3. Olay Türküleri
4.2.1.7.3.1. Seferberlik Türküleri
4.2.1.7.3.2. Tarihî Olay Türküleri
4.2.1.7.4. Tören Türküleri
4.2.1.7.5. Esnaf ve Meslek Türküleri
4.2.1.7.6. Pastoral Türküler
4.2.1.7.7. Didaktik Türküler
4.2.1.7.8. Oyun Türküleri
4.2.1.7.8.1. Ritmik Oyun Türküleri
4.2.1.7.8.2. Temsilî Oyun Türküleri
SONUÇ
SÖZLÜK
KAYNAKLAR
EK (NOTALAR)

Benzer Ürünler