Yazarlar

Makedonya Türklerince Söylenen Türküler

Yazar : Hamdi HASAN
Basım Yılı : 2008
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751620736


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 9.60 TL16.00 TL KDV : 0.00 TL
Sözbaşı
Kısaltmalar
Giriş
Halk Türküleri Hakkında Genel Bilgi

Birinci Bölüm
TÜRKÜLERİN SINIFLANDIRILMASI
A. Türklerin Şekil Bakımından Sınıflandırılması
B. Türkülerin Konu Bakımından Sınıflandırılması

İkinci Bölüm
TÜRKÜ METİNLERİ
1. Ninniler
2. Aşk Türküleri
3. Ayrılık Türküleri
a. Askerlik Türküleri
b. Gurbet Türküleri
c. Ayrılık Nedeni Belli Olmayan Türküler
4. Tarih Olaylarıyla İlgili Türküler
5. Yergi Türküleri
6. Eşkıya Türküleri
7. Hapishane Türküleri
8. Ağıtlar
9. Düğün Türküleri
10. Çeşitli Bayram ve Dinî İnançlarla İlgili Türküler
11. Değişik Duyguları Dile Getiren Konular Üzerine Söylenen Türküler
12. Mülemmâlar ve İki Dilli Türküler

Yer, Millet ve İnsan Adları Dizini
Kaynak Kişiler Dizini
Derleyiciler Dizini
Sözlük
Bibliyografya

Benzer Ürünler