Yazarlar

Anadolu`da Varsak Türkmenleri

Yazar : Ahmet GÖKBEL
Basım Yılı : 2007
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751619723


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 14.40 TL24.00 TL KDV : 0.00 TL
ÖNSÖZ

İkinci Baskıya Önsöz
Kısaltmalar
Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM
VARSAKLAR`IN TARİHİ VE COĞRAFYASI
A. Varsak Kelimesinin Anlamı
B. Varsaklar`ın Menşei
C. Varsaklar`ın Siyasi Tarihi
D. Varsaklar`ın Göçleri
E. Varsaklar`la İlgili Yer Adları
F. Varsaklar`ın Yurtları ve Kabile Yapıları

İKİNCİ BÖLÜM
GÜNÜMÜZ TÜRKİYE`SİNDE VARSAKLAR
A. Coğrafi ve Demoğrafik Dağılım
B. Günümüz Varsaklar`ının Ekonomik Durumları
C. Eğitim-Öğretim Durumları ve Din Eğitimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VARSAKLAR`DA ÖRF, ADET VE İNANÇLAR
A. Hayatın Çeşitli Safhaları ile İlgili İnançlar
B. Tabiat Olayları ile İlgili İnanışlar
C. Cin ve Şeytanla İlgili İnanışlar
D. Ziyaret Yerleri
E. Ocak İnancı
F. Ağaç, Ateş ve Su ile İlgili İnanışlar
G. Giyim-Kuşamla İlgili Âdetler
H. Avcılıkla İlgili İnanışlar ve Âdetler
I. Nazarla İlgili İnanışlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KARACAOĞLAN VE VARSAK TÜRKMENLERİ
A. Doğduğu Yer
B. Mensup Olduğu Aşiret
C. Yaşadığı Dönem
D. Öldüğü Yer
E. Şiirlerindeki Çukurova Gelenekleri
F. Şiirlerindeki Dini Motifler

Değerlendirme ve Sonuç
Kaynakça
Dizin

Benzer Ürünler