Yazarlar

Türk Dünyası Edebiyatı Tarihi

Yazar : Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Basım Yılı : 0
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : VI. Cilt
Dil : Türkçe
ISBN : 9751615747


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 21.60 TL36.00 TL KDV : 0.00 TL
XVIII. ASIR BİTERKEN EDEBÎ YENİLENMENİN KAYNAKLARI
HAKKINDA BİR DENEME

2.3.2.1.3.2.3. GEÇ DÖNEM (1800-1860)
A.NAZIM
ARAYIŞLAR DEVRİ TÜRK ŞİİRİNE GİRİŞ
DEVLET DEĞİŞİRKEN
İNSAN DEĞİŞİRKEN
Geçmişi değiştirenler
Yeni aydının arketipleri
Limonluktaki aydınlar
Âlim`den münevver`e
Konakların konuklan
Avrupalı akıncılar-yerli didonlar
Ya sıradan insan?
ŞAİR DEĞİŞİRKEN
Firari şair
Memdûh karşısında şair
Kesret-i şuarâ
Hariçten gazel okuyanlar
Câmm İstanbul
Eleştir(il)en şair
Eskiler-Yeniler
Yalancı çoban
Neşvenin neş`esi
Keşiften icada
Nâsir şair
Kadın şairler
ŞİİR DEĞİŞİRKEN
Formal değişimler
Edebî sanatlar
Muhteva değişiyor
Yeni lisan
B.NESİR
1. Biyografik Eserler
2. Tarihler
3. Hatıralar
4. Sefaretname ve Seyahatnameler
5. Münşeat Mecmuaları

2.3.2.1.3.3. AZERÎ (DOĞU OĞUZ) SAHASI
A. XI-XII. YÜZYIL: Fars Dilli Edebiyat
B. XIII-XIV. YÜZYILLAR
C. XV-XVI. YÜZYILLAR
Ç. XVII-XVIII. YÜZYILLAR
D. XIX. YÜZYIL

KAYNAKLAR
XVIII. ASIR BİTERKEN EDEBÎ YENİLENMENİN KAYNAKLARI
HAKKINDA BİR DENEME
2.3.2.1.3.2.3. GEÇ DÖNEM (1800-1860)
A.NAZIM
B.NESİR
2.3.2.1.3.3. AZERÎ (DOĞU OĞUZ)
XI-XVIII. YÜZYILLAR
XIX. YÜZYIL

Benzer Ürünler