Yazarlar

Türk Dünyası Nevruz Şiirleri Antolojisi

Yazar : Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Basım Yılı : 2004
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9751617030


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 15.60 TL26.00 TL KDV : 0.00 TL

SUNUŞ
ÖN SÖZ

1. ALTAY TÜRKLERİ
1.1. Nevruzda Söylenen Şiirler

2. AZERBAYCAN TÜRKLERİ
2.1. Maniler
2.2. Nevruzda Söylenen Şiirler
2.2.1. Oyun Tekerlemeleri
2.2.2. Nevruz Şarkısı
2.2.3. Nevruz Türküsü
2.3. Nevruz Konulu Şiirler

3. BAŞKURTLAR
3.1. Nevruzda Söylenen Şiirler
3.1.1. Nevruz Dilekleri
3.1.2. Nevruz Hamakları
3.1.3. Tekerlemeler
3.1.4. Nevruz Nasihatleri

4. ÇUVAŞİSTAN
4.1. Nevruzda Söylenen Şiirler
4.1.1. Nevruz Şarkısı

5. KAZAKİSTAN
5.1. Nevruzda Söylenen Şiirler
5.1.1. Nevruz Alkışları
5.1.2. Oyun Tekerlemeleri
5.2. Nevruz Konulu Şiirler

6. KIRGIZİSTAN
6.1. Nevruzda Söylenen Şiirler
6.1.1. Tekerlemeler
6.2. Nevruz Konulu Şiirler

7. KIRIM TÜRKLERİ
7.1. Nevruzda Söylenen Şiirler
7.1.1. Nevruz Alkışları
7.1.2. Oyun Tekerlemeleri
7.2. Nevruz Konulu Şiirler

8. NOGAYLAR
8.1. Nevruz Konulu Şiirler

9. ÖZBEKİSTAN
9.1. Maniler
9.2. Nevruzda Söylenen Şiirler
9.2.1. Alkışlar
9.2.2. Oyun Tekerlemeler
9.3. Nevruz Konulu Şiirler

10. TATARLAR
10.1. Nevruz Konulu Şiirler

11. TÜRKİSTAN
11.1. Nevruz Konulu Şiirler

12. TÜRKİYE TÜRKLERİ
12.1. Maniler
12.2. Nevruzda Söylenen Şiirler
12.2.1. Oyun Tekerlemeleri
12.3. Nevruz Konulu Şiirler
12.3.1. Koşmalar
12.3.2. Kaside
12.3.3. Murabba
12.3.4. Tahmis
12.3.5. Müstezat
12.3.6. Gazel

13. TÜRKMENİSTAN
13.1. Maniler
13.2. Nevruzda Söylenen Şiirler
13.2.1. Nevruz Dileği
13.3. Nevruz Konulu Şiirler

14. UYGURLAR
14.1. Nevruz Konulu Şiirler

KAYNAKÇA
YAZARLARIN ÖZGEÇMİŞLERİ

Benzer Ürünler