Yazarlar

Türk - Ermeni İlişkileri Bibliyografyası

Yazar : Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Basım Yılı : 2001
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9751614678


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 7.20 TL12.00 TL KDV : 0.00 TL

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ
BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ
SUNUŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
BİBLİYOGRAFYA İÇİN TARANAN ESERLER VE KONU İLE İLGİLİ ARŞİVLER

- Makaleler İçin Taranan Yayınlar Gazete, Kitap, Dergi, Bülten, Ansiklopedi Armağan Kitapları
- Süreli Yayınlar
- Dergiler
- Gazeteler

- Makaleler İçin Taranan Kongre, Sempozyum, Açık Oturum, Seminer Tutanakları
- Arşivler
- Türk Arşivleri
- Amerikan Arşivleri
- İngiliz Arşivleri
- Fransız Arşivleri
- Alman Arşivleri
- Ermeni Arşivleri

İKİNCİ BÖLÜM BİBLİYOGRAFYA
- Kitaplar, Broşürler, Tezler, Raporlar, Almanaklar (Salnameler)
- Sözlükler, Albümler, Tutanaklar, Ansiklopediler Makaleler ve Bildiriler

Benzer Ürünler