Yazarlar

Tavsiye Ürün

Nu’h betü’l Asar L i-Zeyli Zübdeti’l-Eş’ar

Yazar : Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Basım Yılı : 1999
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9751610621


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 14.40 TL24.00 TL KDV : 0.00 TL
- İÇİNDEKİLER
- TAKDİM
- NUHBE`DEKİ MENSUR KISMIN LİSTE HALİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
- METİN TESBİTİNDE GÖZETİLEN ESASLAR VE TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ
- TRANSKRİPSİYON ALFABESİ
- NUHBETÜ`L-ASAR Lİ-ZEYLİ ZÜBDETl`L-EŞ`AR ÖZEL İSİM İNDEKSİ
- METNİN ORİJİNAL NÜSHASINDAN ÖRNEKLER

Benzer Ürünler