Yazarlar

V. Türk Kültürü Kongresi Bildirileri

Yazar : Bilimsel Toplantı
Basım Yılı : 2005
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı : XVI. Cilt (Kitle İletişimi, Bilişim, Medya, Popüler Kültür)
Dil : Türkçe
ISBN : 9751617626


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 3.60 TL6.00 TL KDV : 0.00 TL
- Oturum Başkanları
Prof.Dr.Nurettin GÜZ - Prof.Dr.Suat GEZGİN
- Bildiriler
Prof.Dr.Edibe SÖZEN
Popüler Kültüre Yorumcu Yaklaşım
Prof.Dr.Naci BOSTANCI
Kitle İletişim Araçlarının Kültür Üzerine Etkisi
Prof.Dr.Oya TOKGÖZ
Türkiye`de İletişim Eğitimi:Elli Yıllık Bir Geçmişin Değerlendirilmesi
- Tartışmalar
Prof.Dr.Korkmaz ALEMDAR
Recep BİLGİNER
Nuri ÇOLAKOĞLU
Refik ERDURAN
Prof.Dr.Dursun GÖKDAĞ
Prof.Dr.Aylin GÖRGÜN BARAN
Prof.Dr.Yahya KARSLIGİL
Prof.Dr.Melda CİNMAN ŞİMŞEK

Benzer Ürünler