Yazarlar

Doğumunun Yüz Ellinci Yılında Nâmık Kemal

Yazar : Bilimsel Toplantı
Basım Yılı : 1993
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9751605296


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL
Dr. MÜJGÂN CUNBUR: Sunuş
Prof. Dr. ŞERİF AKTAŞ: Namık Kemal ve İnsan
Prof. Dr. İNCİ ENGİNÜN: Namık Kemal ve Tiyatro
Prof. Dr. ÖNDER GÖÇGÜN: Atatürk ve Namık Kemal
Prof. Dr. CAVİT KAVCAR: Namık Kemal`in Üslûp Anlayışı
Prof. Dr. İSMAİL PARLATIR: Rüya`nın Fikir Örgüsü
Prof. Dr. SADIK TURAL: Tarihî Roman Geleneği veya Cezmi
Yrd. Doç. Dr. NEVİN ÖNBERK: Namık Kemal`de Özgürlük Fikri
Yrd. Doç. Dr. KÂZIM YETİŞ: Edebiyat Nazariyesi Kitaplarında Namık Kemal`in Eserlerinin Örnek Olarak Değerlendirilişi
Dr. MÜJGÂN CUNBUR: Namık Kemal`e Göre Askerlik ve Ordu

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER:
Kasîde
Vaveyla
Gazel
Gazel
Gazel
Murabba`
Gazel
Vatan Türküsü
Hilal-i Osmânî
Kıt`alar
Ziya Paşa`nın Ölümüne Kıt`a

NESİRLERİNDEN ÖRNEKLER:
Vatan
Aile
Medeniyet
Hürriyet-i Efkâr
Şark Meselesi
Osmanlı Tarihi`nden: İfade-i Meram
Mukaddime-i Celâl

BİYOGRAFİLERİNDEN BİR ÖRNEK:
Yavuz Sultan Selim

MEKTUPLARINDAN ÖRNEKLER:
Namık Kemal`den Abdülhak Hamid`e
Sami Paşazade Sezai`ye Mektup

Benzer Ürünler