Yazarlar

Hemra ve Hurlika Hikayesinin Üç Eş Metni Üzerinde Bir Değerlendirme

Yazar : Naciye YILDIZ
Basım Yılı : 2001
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9751614805


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 8.40 TL14.00 TL KDV : 0.00 TL
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
HİKÂYELERİN EPİZOTLARI
- Hikâyelerin Tespit Edilen Epizotlara Göre İncelenmesi
- Hazırlık Epizotu
- Birinci Gurbete Gitme Epizotu
- İkinci Gurbete Gitme, Sevgiliyle Karşılaşma ve Engeller Epizotu
- Sonuç (Düğün veya Ölüm) Epizotu

İKİNCİ BÖLÜM
METİNLERDE YER ALAN ŞİİRLERİN MUKAYESESİ
METİNLERİ
- Xüyrlukga-Xemra (Türkmen Metni)
- Hamra ila Hurliqa (Uygur Metni)
- Haamra (Kazak Metni)
METİNLER II
- Türkmen Metninin Türkiye Türkçesine Aktarılması
- Uygur Metninin Türkiye Türkçesine Aktarılması
- Kazak Metninin Türkiye Türkçesine Aktarılması

SONUÇ
SÖZLÜK
FAYDALANILAN KAYNAKLAR

Benzer Ürünler