Yazarlar

Orta Asya Türkmen Halıları ile Tarihi Anadolu Türk Halılarının Ortak Özellikleri

Yazar : Nalan TÜRKMEN
Basım Yılı : 2001
Basım Yeri : Ankara
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil : Türkçe
ISBN : 9751614910


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 9.60 TL16.00 TL KDV : 0.00 TL
ÖNSÖZ
GİRİŞ

- TÜRKMENLERİN ANA YURDU VE YAYILMA SAHALARI
- Türkmen (Oğuz) Adının Ortaya Çıkışı ve Anlamları
- Türkmen (Oğuz) Tarihinin Ana Hatları
- Tarihî Gelişim İçinde Türkmen Boylarının Yerleşim Yerleri
- Orta Asya`da Türkmen Boylarının Yerleşimi
- Anadolu`da Türkmen Boylarının Yerleşimi
- Türkmenistan Cumhuriyeti Sınırlarındaki Türkmen Boylarının Yerleşimi
- Günümüzde Türkmenlerin Yayılma Sahaları

- GELENEKLİ TÜRKMEN HALILARI VE ÇADIRI
- Yüzyıl Türkmen Halılarında Boylara Bağlı Olarak
Gelişen Göl ve Kompozisyon Anlayışı
- Türkmen Halılarında Malzeme ve Teknik
- Türkmen Halılarında Renk Anlayışı
- Türkmen Çadırı ve Tefriş Dokumaları

- ANADOLU`DA TÜRKMEN HALICILIĞINA DAİR TARİHÎ
BELGELER

- ERKEN TARİHLİ ORTA ASYA TÜRKMEN HALILARINA IŞIK TUTAN BAZI DOĞU TÜRKİSTAN VE ANADOLU
DOKUMA ÖRNEKLERİ

- ORTA ASYA TÜRKMEN HALILARI İLE TARİHÎ ANADOLU-TÜRK HALILARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ
- Orta Asya Türkmen Halıları İle Anadolu Selçuklu Halıları Arasındaki Ortak Özellikler
- Orta Asya Türkmen Halıları İle Beylikler Dönemi Anadolu Halıları Arasındaki Ortak Özellikler
- Orta Asya Türkmen Halıları İle Erken Osmanlı Dönemi Halıları Arasındaki Ortak Özellikler

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
İNGİLİZCE ÖZET (Summary)
KAYNAKÇA
ÇİZİMLER-RESİMLER
HARİTALAR

Benzer Ürünler